Информационният портал за неправителствените организации в България, разработи и публикува “Пищови” в помощ на НПО

ngobg.info – информационният портал за неправителствените организации в България, разработи и публикува “Пищови” в помощ на неправителствените организации. Чрез тях, по достъпен и лек за възприемане начин и с подходящи примери и  съвети, се дава отговор на редица въпроси, свързани с представянето на дейността на една неправителствена организация, изработване и структуриране на мисия, цели, дейности, презентационни материали отчети и т.н.

“Пищовите” могат да се намерят на страницата на портала, като независимо дали едно НПО е с традиции и история в своята дейност или тепърва започва работа, може да научи нещо ново и полезно, което да използва за себе си. Още по-голяма полза би имало, ако се регистрира в портала и участва текущо в информационния обмен на неправителствения сектор, който се осъществява на неговите страници.

Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да ползва услугите на сайта – създаване на собствена уебстраница, публикуване и ползване на материали в библиотеката, публикуване на съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до базата данни с кандидат-доброволци, публикуване на новини, събития в календара и малки обяви.

Пълният текст на първите два “Пищова” можете да намерите на следните линкове:

Пищов едно – “Кой съм аз и за какво се боря?”

Пищов две – “Да покажем какво можем”

NGOBG и Българският център за нестопанско право, са партньори на БДВО и подкрепят дейноста на дружеството през 2014 и 2015 г.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg