Iliana_Zaharieva_BDVOИлияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в А1. Тя отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява управлението на публичните комуникации, традиционни и социални медии, организацията на спонсорства и събития, програмите за корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на телекома. От януари 2019 година е председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Илияна Захариева има почти 20 години опит в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя се присъединява към екипа на А1 от Пощенска банка, където е ръководила корпоративните комуникации на компанията в последните шест години.

Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк. Работата си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999 година.

Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School of Public Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и класически филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския университет в София.