Известни са победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България – CFO на годината 2015

На 10 юни по време на тържествена церемония в София хотел Балкан бяха обявени победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България – CFO на годината 2015. Конкурсът се провежда за втора поредна година от EY – Ърнст и Янг България и Forbes с цел да отличи успешните финансови лидери с принос както към развитието на професията, така и към развитието на своята компания и екип.  Основната мисия на конкурса е да даде повече популярност на професията на финансовите директори и на добрите практики, които финансовите специалисти прилагат в работата си. В рамките на второто издание, БДВО подкрепи организацията на конкурса.

Жури и оценяване

През 2015 година взеха участие финансови директори от всички сектори на икономиката: производство, банки и финанси, бързооборотни стоки, търговия. Кандидатурите бяха разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери, хора от академичните среди и представители на други финансови организации: проф. д.ик.н.  Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство ; Данета Желева, главен изпълнителен директор Индустриален Холдинг България АД; Александър Пулев, сътрудник Европейска банка за възстановяване и развитие; Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет Пощенска банка; Николай Генчев, главен изпълнителен директор и председател на Управителния Съвет на Застрахователна компания „УНИКА“ АД; Тодор Брешков, управляващ съдружник ЛoнчХъб; Николай Андреев, главен финансов директор Нова Броудкастинг Груп и CFO на годината за 2014. Всеки член на журито оцени кандидатурите самостоятелно, присъждайки точки по отделни категории.  Присъдените точки от журито бяха сумирани и в резултат бяха обявени победителите за всяка една категория.

 Победителите

Победителите в конкурса CFO на годината 2015 са:

–          г-н Веселин Денчев, главен финансов директор на Telus International Europe в категория Стратегия за развитие на финансовата функция;

–          г-н Франк Янсен, изпълнителен директор и главен финансов директор на Сибанк в категория Ликвидност и риск;

–          г-н Милен Глушков, главен финансов директор на ДЗИ в категория Планиране и бюджетиране

–          г-жа Светлана Болдина, главен финансов директор на Нестле България в категория Контрол и отчетност.

Голямата награда  за цялостен принос във финансовата функция CFO на годината 2015 бе отсъдена на г-жа Малина Маринова, старши финансов мениджър в Telerik.

Още за победителите

MalinaMarinovaМалина Маринова – CFO на годината 2015

В годините, през които бизнесът на Telerik расте динамично, Малина Маринова работи за развитието на финансовите процеси в компанията, като същевременно сформира и развива глобалния екип от финансови специалисти на Telerik. От 2013г. насам Малина Маринова ръководи финансовия екип, отговорен за компаниите от групата на Telerik, които са извън САЩ – България, Великобритания, Германия, Дания, Австралия и Индия. През 2014г. Тя, заедно с финансовия екип в България, подпомага активно процеса на подготовка на Telerik за придобиването й от водещата американска компания Progress. Придобиването на компанията е осъществено в рекордната за региона на Югоизточна Европа сделка за 262,5 милиона долара. Усилията на Малина Маринова и на екипa й сега са насочени към интегрирането на Telerik с финансовите процеси на Progress.

Веселин Денчев –  победител в категория Стратегия за развитието на финансовата функция

Веселин Денчев е главен финансов директор на TELUS International Europe. Преди да стане част от TELUS International, той е бил главен финансов директор и член на управителния съвет на Сирма Груп Холдинг. Освен това Веселин Денчев има опит и като главен финансов директор на Българска народна банка в периода 2006-2008г. Присъединява се към екипа на CallPoint в преходен момент – точно след придобиването на CallPoint от международната компания за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) TELUS International през 2012. Благодарение на професиoнализма и лидерските си умения, Веселин Денчев бързо отговаря на високите изисквания на новото ръководство в лицето на канадската TELUS International. Бързо успява да реорганизира финансовата функция на компанията – да открие и привлече опитни и компетентни финансисти, да създаде екип и заедно с екипа да изгради стабилни финансови процеси в компанията. В момента г-н Денчев заедно с екипа си посреща предизвикателствата на динамично развиващата се компания – като само за 2014 оборотите на TELUS International нарастват с 63%.

Франк Янсен – победител в категория Ликвидност и риск

Франк Янсен е главен финансов директор на Сибанк и групата на KBC в България. През последните осем години, в които г-н Янсен заема тази позиция, той има ключова роля за изграждане на модерната и ефективна финансова функция на Сибанк. Г-н Янсен променя финансовата функция, трансформирайки я в партньор на бизнеса с водеща роля при дефинирането и изпълнението на стратегията на банката.  Това, което отличава Франк Янсен е неговата визия за екипност в работата и разбирането, че успехът на финансовия директор е успех на екип от хора, работещи в различни звена на банката

Милен Глушков – победител в категория  Планиране и бюджетиране

Милен Глушков е Главен финансов директор на ДЗИ. От октомври 2013 година той отговаря за финансовата стратегия, планирането и отчетността, инвестиционната политика, управлението на риска и актюерската дейност на компанията. През първата година в новата си роля г-н Глушков и неговия екип трябва да се справят със завишените очаквания към резултатите на компанията в условията на катастрофични събития, падаща доходност на инвестициите и банкова криза. В тази силно предизвикателна среда Милен Глушков успява да преструктурира процесите във  финансовата функция, да подобри и унифицира счетоводните политики във всички дружества на

ДЗИ, да организира по нов начин процеса на бюджетиране, комбинирайки различни подходи в името на постигането на консенсус за крайната цел за резултат на компанията. Резултат, който в края на годината е постигнат.

Светлана Болдина – победител в категория Контрол и отчетност

Светлана Болдина се присъединява като главен финансов директор в екипа на Нестле България след много успешна кариера в Нестле Русия.  За по-малко от две години Светлана Болдина  успява да реорганизира финансовия екип на Нестле, обединявайки хората и постигайки висока кооперативност и координация между отделните функции в отдела. Г-жа Болдина има мисленето

на човек от бизнеса, който преди всичко подкрепя и консултира всички звена на компанията в търсене на ефективност на работата на всички отдели в компанията.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg