Granfluencer-ите – знаем ли кои са и следим ли някои от тях?

Тенденцията гранфлуенсъри започва да заема място в инфлуенсър маркетинга, а марки като Nike и Lululemon и Fenty им се доверяват за свои кампании #granfluencers

Комуникацията с инфлуенсъри се доказва като все по-успешна. Хората в социалните мрежи търсят мнение, препоръка или съвет, което подчертава нуждата за истинско и автентично съдържание. По този начин инфлуенсърите се превръщат във влиятелни лидери на мнение за аудиториите си. Защо, обаче, виждаме поле за изява за гранфлуенсърите, които биха били по-интересни на по-възрастните поколения?granfluencers social media Covid-19 пандемията ускори проникването на интернет, дигиталните и социалните медии към по-възрастните поколения, защото младата аудитория е почти на 100% онлайн в различни социални мрежи платформи дори преди Covid-19 кризата. Още след 2017-2018 г. Facebook пенетрацията расте основно през възрастната демография. През 2017г. 12% от потребителите са над 55 г., а през 2020 г. те се удвояват и достигат  24%, което предвид големината на тази група и застаряващото население в страната, е ясен знак, че ръстът идва от по-възрастните хора.
Целият материал Знаете ли кои са Granfluencer-ите и следите ли някои от тях? (cmoinsider.bg) можетe да прочетете на сайта на CMO Insider.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg