Настоящият Устав на БДВО е приет на Общо събрание на организацията, проведено на 19-ти май 2015 г. в София. Той отменя напълно действащия до тази дата Устав, приет при учредяването на Дружеството и променян частично (през 2003-та, 2005-та и 2007-ма г.).  На проведено Общо събрание на 11.09.2020г Уставът бе променен, като измененията са посочени в съответните членове, алинеи и точки от Устава.

За да видите пълния документ, моля изберете връзката по-долу:

Устав на Българското дружество за връзки с обществеността

Вашият коментар