БДВО има три основни документа, които задават най-общи рамки на правила и процедури в дейността му като организация:

Вашият коментар