Мариана Петкова е ПР специалист с над 12 години опит в комуникациите, с фокус върху изграждане и позициониране на корпоративния бранд и устойчивост. През годините придобива опит в изграждане на 360-градусова комуникация, ПР стратегии, ефективни връзки с медиите, СSR, връзки с институции, изграждане на общности и  управление на кризи. 

Мариана заема различни мениджърски позиции в Екопак България в периода 2011г до 2021г, член е на Европейската асоциация на комуникационните директори. През 2021г поема управлението на комуникациите на фондация „За Нашите Деца“, а от лятото на 2022г. е част от екипа на комуникационна агенция ИнтерИмидж, част от Interpartners Group, където работи за създаване и реализация на цялостни комуникационни стратегии за водещи международни и локални компании, сред които DEXCOM, Schwarz IT, Astellas. 

Член е на БДВО от 2014г., а през 2019 г. е избрана за член на контролния съвет на организацията.