Иван Янакиев е председател на Българското дружество за връзки с обществеността.

Той е собственик и основател на Propaganda Group – мрежа от допълващи се бизнеси, работещи в екосистема от независими организации, които споделят експертиза и колаборират по различни проекти. Под шапката на Propaganda Group влизат множество компании, опериращи в областта на PR и маркетинговите комуникации, медиите и високотехнологичните стартъпи.

В биографията си Иван Янакиев има солиден над 16-годишен опит в областта на корпоративните и вътрешни комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех и FMCG.

След като завършва образованието си по политически науки в университета Albert Ludwigs във Фрайбург, Германия, Иван трупа солиден дългогодишен опит в Центъра за европейска политика (Centre for European Policy – CEP), където в ролята си на комуникационен и PR мениджър се занимава с външни и вътрешни комуникации, международни събития, лобизъм и реализирането на големи стратегически проекти в областта на политическите комуникации, какъвто е спасителният план за Гърция от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ). Паралелно с това, той участва като външен консултант в разнообразни международни проекти, реализирани в Германия, Швейцария, Франция и Великобритания като старта на мащабната платформа на Volkwagen в областта на нанотехнологиите.

През последните няколко години той е бил управляващ директор на Аll Channels | PR. В този период Иван е в основата на едни от най-впечатляващите и награждавани интегрирани комуникационни кампании, отличени с множество локални и международни награди, а в рамките на 6 години в All Channels | PR, тя е избирана 5 пъти за агенция на годината. От 2017 до 2020 той координира проектите на Innovation in Politics Institute в страната ни, а в периода 2019-2021 е PR & PA консултант на BESCO (Българската асоциация на стартъп компаниите). Иван е гост-лектор в СУ (Софийски университет) в дисциплините връзки с обществеността и комуникационен мениджмънт, както и в редица професионални форуми и събития.