Жанета Дядовска e директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ на bTV Media Group и отговаря за комуникационната стратегия и дейности на компанията. Има близо 20 години опит в интегрираните комуникации, стратегическо планиране, изграждане на марки, управление на корпоративна репутация, продуктови кампании, кризисен PR, връзки с институции, събития и др. Работила е за много български и международни брандове в различни индустрии, а част от кампаниите са отличени с награди.

През годините заема различни мениджърски позиции в комуникационни агенции като MAG Communications, United Partners и Publicis Groupe Bulgaria с основен фокус PR, бизнес развитие и крос-медийни проекти. Била е ръководител „Маркетинг и стратегическо развитие“ в Българската национална телевизия и има задълбочени познания в управлението на европейски проекти и кампании в публичния сектор.

Завършила е „Международни отношения“ и има магистърска степен по „Маркетинг мениджмънт“ от Нов Български Университет. Член на IPRA (2009-2019) и на БДВО (2011-). Член на журито на PR Приз 2015, 2020 и 2023 г.