emateevaЕлена Матеева е член на Българското дружество за връзки с обществеността от почти десет години и на Управителния съвет от 2017г. През януари 2020 г. е избрана за първия изпълнителен директор на Дружеството.

До април 2020 г. тя е мениджър Корпоративен бранд и комуникации на Софарма АД. Присъединява се към екипа на дирекция Комуникационни стратегии и КСО на Софарма АД през 2003г. и участва в създаването на комуникационните кампании на оригиналните продукти на компанията и на корпоративния бранд. Работи в областта на комуникациите със заинтересованите лица на Софарма и по изграждането и устойчивостта на  корпоративния бранд.
Преди присъединяването си към Софарма работи в Министерство на финансите.
Има магистърска степен по Маркетинг от УНСС и специализации в сферата на PR и комуникации.

Член е на БДВО и на Европейската асоциация на комуникационните директори.