Управителен съвет

Управителният съвет е колективен ръководен орган на Българско дружество за връзки с обществеността, който се състои от седем члена, които се избират от Общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 2 години.

 

Председател на УС за 2019 г. 
Илияна Захариева

 

Членове на УС
Илияна Захариева
Мила Миленова
Елена Матеева
Десислава Еленкова
Анита Пейкова-Бедин
Пепи Димитрова
Гергана Иванова