Управителен съвет

Управителният съвет е колективен ръководен орган на Българско дружество за връзки с обществеността, който се състои от седем члена, които се избират от Общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 4 години.

Председател на УС за 2021 г. 

Илияна Захариева

Членове на УС

Анита Пейкова-Бедин

Гергана Иванова

Гергана Бендурска

Десислава Еленкова

Диляна Йорданова

Иван Янакиев