„Залезът на ПР-а и възходът на…?” е темата за есе за стипендия на името на проф. Петев

През 2020 г. БДВО ще отличи студентска разработка за бъдещето на ПР-а и променените очаквания и функции на професията

“Залезът на ПР-а и възходът на..?” е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от БДВО в края на 2016 г. Поредното издание на благородната надпревара на името на учредителя и първи председател на първата неправителствена организация в сферата на комуникациите стартира на 4 май.

За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, като те ще разполагат с близо месец, за да подготвят своето есе. Работата им ще бъде оценена от жури в състав: Мила Миленова, член на УС на БДВО, Тодор Тодоров Петев, син на проф. Петев и доц. д-р Александър Христов.

Основната стипендия ще се връчи на бъдещ ПР специалист и за нея ще се кандидатства с есе, свързано с големите промени в обществата и бъдещето на комуникациите и на ПР професията. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф. Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 500 лв. Предвижда се също така да се връчи и специална награда за едно от есетата от името на семейството на проф. Петев. Паричният еквивалент на тази специална награда е 400 лв.

Студентите ще разсъждават по твърдението „Смъртта на ПР е силно преувеличена“, каква следва да е трансформацията на професията, променени ли са очакванията към нея, как новите дигитални технологии и влияят. Гледната точка на бъдещетите ПР специалисти за ролята на комуникациите в следващите десетилетия и  за управлението на  информацията трябва да бъде подкрепена от примери от практиката, които водят към твърденията им.

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз. От друга страна, стипендиантът ще се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

Традиционно, от стипендиантът се очаква да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България и с публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев.

График:

Обявяване на стипендията: 04 май
Краен срок за изпращане на есета: 04 юни
Обявяване на стипендианта: 10 юни

Повече подробности можете да намерите тук: BDVO_stipendia Petev 2020_

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg