Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България ще се проведе в Лятна школа по ПР 2015 на Департамент “Масови комуникации” на НБУ

Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България ще се проведе в Лятна школа по ПР 2015. Сесията е част от събитията, с които БДВО отбелязва 10 годишнината от подписването на Етичния кодекс на пиар специалистите в България.

На 2, 3 и 4 юли 2015 г. ще се проведе ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“, организирана от Департамент Масови комуникации на Нов български университет. Може да заявите своето участие до 26 юни, петък, като посочите своята тема и конкретно заглавие на линка за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/1U2aSp79IUtxWNKM-HMIptzinldMNoYrOznNGGsVXoJA/viewform

Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР е https://www.facebook.com/nbupr

Лятната научна школа по ПР се организира от департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет и в нея традиционно участват учени, студенти и практици от сферата на ПР от цялата страна. За изминалите 16 години в школата са се включили над хиляда души, които имат интереси и работят в сферата на професионалните комуникации. Докладите и научните съобщения от школата се публикуват в научен сборник на Лятна школа по ПР. Целта на събитието, което тази година ще се проведе в гр. София, е да разшири националното участие и да даде възможност на участниците да се откъснат от всекидневните си ангажименти, като се потопят изцяло в темата „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“.

Тази година колегите от департамент “Масови комуникации” на НБУ ще включат в програмата специална сесия, посветена на 10 години от приемането на Етичния кодекс на ПР специалистите у нас, която се организира съвместно с БДВО.

Сесията ще се проведе на 4 юли, събота. Желаещите да участват в нея са добре дошли на място в НБУ на 4 юли, а желаещите да участват с доклад по темата следва да посочат подтема “Етичен ПР” във формата за регистрация. Участието в Лятна школа по ПР е безплатно.

Доклади и материали от дискусиите по време на Лятната школа ще бъдат издадени в самостоятелен сборник.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg