ЕК с кампания за правата на потребителите

Образователната кампания „Твоето бъдеще. Твоят избор“ има за цел да помогне на обществото да взима по-информирани решения

В Световния ден на правата на потребителите (15.03), Европейската комисия (ЕК) обяви началото на нова образователна кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и има за цел да отговори на нуждите на потребителите, като даде възможност на обществото да вземе по-информирани решения. В рамките на кампанията специално внимание ще бъде обърнато върху устойчивата и дигиталната трансформация.

Образователната  кампания ще продължи от 15 март до 21 май и ще се проведе в сътрудничество с множество европейски заинтересовани страни като паневропейски потребителски, младежки организации и съответните национални органи.

Една от ключовите теми в кампанията е насърчаването към отговорно потребление и защита на природата. Кризата от COVID-19 доведе до намаляване на замърсяването и установяване на по-екологично чиста среда. Ето защо ЕК призовава потребителите да обмислят как да запазят и подобрят положителните въздействия върху природата в дългосрочен план. Част от решенията, които предлага Комисията, са използването на технологични устройства възможно по-дълго време, увеличаване на употребата на продукти втора ръка, както и намаляването на общия обем от търсене, което определя предлагането.

Планът за действие на ЕС за кръговата икономика има за цел да предостави ясна информация на потребителите относно оптимизиране на живота на продуктите и възможностите за тяхното рециклиране. Повече информация за плана можете да откриете тук: Sustainable consumption | European Commission (europa.eu) .

А като част от кампанията „Твоето бъдеще. Твоят избор“, ЕК предлага информационно видео за устойчивото потребление: EC AV PORTAL (europa.eu). Информация за кампанията можете да откриете в онлайн портала на ЕК.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg