ЕК с кампания за правата на потребителите

0

Образователната кампания „Твоето бъдеще. Твоят избор“ има за цел да помогне на обществото да взима по-информирани решения

В Световния ден на правата на потребителите (15.03), Европейската комисия (ЕК) обяви началото на нова образователна кампания, насочена към хората в ЕС, Норвегия и Исландия. Програмата е под надслов „Твоето бъдеще. Твоят избор“ и има за цел да отговори на нуждите на потребителите, като даде възможност на обществото да вземе по-информирани решения. В рамките на кампанията специално внимание ще бъде обърнато върху устойчивата и дигиталната трансформация.

Образователната  кампания ще продължи от 15 март до 21 май и ще се проведе в сътрудничество с множество европейски заинтересовани страни като паневропейски потребителски, младежки организации и съответните национални органи.

Една от ключовите теми в кампанията е насърчаването към отговорно потребление и защита на природата. Кризата от COVID-19 доведе до намаляване на замърсяването и установяване на по-екологично чиста среда. Ето защо ЕК призовава потребителите да обмислят как да запазят и подобрят положителните въздействия върху природата в дългосрочен план. Част от решенията, които предлага Комисията, са използването на технологични устройства възможно по-дълго време, увеличаване на употребата на продукти втора ръка, както и намаляването на общия обем от търсене, което определя предлагането.

Планът за действие на ЕС за кръговата икономика има за цел да предостави ясна информация на потребителите относно оптимизиране на живота на продуктите и възможностите за тяхното рециклиране. Повече информация за плана можете да откриете тук: Sustainable consumption | European Commission (europa.eu) .

А като част от кампанията „Твоето бъдеще. Твоят избор“, ЕК предлага информационно видео за устойчивото потребление: EC AV PORTAL (europa.eu). Информация за кампанията можете да откриете в онлайн портала на ЕК.

Share.

Comments are closed.