Езикът на предизборната кампания

Посланията са хаотични, фокусирани върху настоящата здравна, икономическа, образователна и социална криза, но но никой не говори за бъдещето

На 24 март Българското дружество за връзки с обществеността и Комисията по професионална етика на организацията проведоха дискусия, посветена на езика на предизборната кампания за ново Народно събрание.

kvalkov  Под умелото модериране на Константин Вълков, водещ на Седмицата по Дарик в дебата се включиха изтъкнати експерти политолози, журналисти и PR-и.

Политолозите Димитър Ганев и д-р Ирена Тодорова, журналистите Марина Стоименова, Добрина Чешмеджиева, Иван Бедров и ПР експертите доц. д-р Александър Христов, Иван Янакиев и Пепи Димитрова дискутираха поведението и посланията на кандидат депутатите, кои похвати използват партиите при провеждането на предизборните си кампании и къде се водят основно те.

Комуникациите потънаха през 2020 г и задачата на журналистите и Пр-те е да я извадят отново, откри разговора доц. Ал. Христов. Отговорност на политиците е да използват разбираем и достъпен език към избирателите при превеждането на предизборните си програми.

В пороят от негативни новини свързани с пандемията, за политиците се оказа много трудно да излъчат позитивни послания, но в същото време даде възможност на много нови професионалисти да стъпят на политическата сцена. Сложната пандемична обстановка в страната ограничи провеждането на срещи на живо с избирателите и пренесе кампанията основно в медиите. Партиите инвестират в хибридни войни, които доказват ефикасност и ефективност, но далеч не спазват етични и морални норми, като залагат основно на скандални и агресивни новини.

Според дискутиращите, посланията са хаотични, фокусирани върху настоящата здравна, икономическа, образователна и социална криза, но не дават ясна перспектива за бъдещето. Нито една от партиите не излезе с ясни и конкретни мерки за справяне с проблемите след излизане от кризата.

File_022 Беше отбелязана появата на нов похват у някои от кандидатите – кампания на монолозите в социалните мрежи, отказ от участие в дискусии и дебати. Този похват дава възможност да се излъчват определени насочващи послания и намерения, без да се дава възможност за задаване на въпроси и навлизане в дълбочина по различни теми, вълнуващи избирателя, което от своя страна изключва критичния и обективен анализ при формиране на избор.

Трябва да се отчете, че политиците в тази кампания, към момента на дискусията, не за използвали неетични похвати в жълтите медии и вмешателство в личното пространство на кандидатите. Българските избиратели като цяло не подкрепят крайностите и преминаването на границите, което кара участниците в кампанията да се пазят от резки и рискови ходове.

Всички експерти се съгласиха да проведат последваща дискусия след приключване на изборите, за да коментират резултатите и ефекта от кампаниите.

Дискусията отблизо, оценките и анализите на експертите можете да чуете на страницата на БДВО .


dganevpr   Itodorowa   marina stoimenova

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg