Европейският комуникационен монитор 2021 осветява дигитализацията като приоритет в комуникационната сфера

Проучването през 2021 г. изследва CommTech и дигиталната инфраструктура, видеоконференциите, бъдещите роли на комуникационните специалисти, стратегическите проблеми и кои са характеристиките на отличните комуникационни отдели.
Дигитализация на комуникациите със заинтересованите страни и на вътрешните информационни потоци са топ приоритетите за повечето комуникационни отдели и агенции.

Европейският комуникационен монитор 2021 е резултат на отговорите на 2664 комуникационни специалисти в 46 държави. Налични са подробни анализи за 22 държави и различни видове организации (компании, организации с нестопанска цел, правителствени организации, агенции).

Кои са основните изводи от Монитора?

 • Цифровата трансформация е в ход, но малко комуникационни отдели или агенции са достигнали зрялост – 39% от практикуващите в Европа описват своя отдел като незрял както в дигитализирането на комуникациите със заинтересованите страни, така и в изграждането на цифрова инфраструктура;
 • Видеоконферентната връзка е тук, за да остане – тя се използва по-често за комуникация със служители и клиенти, отколкото с журналисти. Тя обаче е по-малко ценена от заинтересованите страни в Източна и Югоизточна Европа.
 • Комуникационните практици поемат различни роли едновременно в ежедневната си работа – тенденция, която трябва да се наблюдава. Все по-водеща е ролята на съветник, който помага на топ мениджмънта да взема по-добри бизнес решения
 • Професионалистите, работещи в най-добрите комуникационни отдели, са по-ангажирани с обучението или консултирането на ръководители и колеги на всички нива в йерархията.
ecmДигитализация на комуникациите със заинтересованите страни и на вътрешните информационни потоци са топ приоритетите за повечето комуникационни отдели и агенции.

Европейският комуникационен монитор 2021 изследва четири конструкции:

 1. Първо, редица текущи предизвикателства, свързани с дигитализацията на стратегическата комуникация (Falkheimer & Heide, 2018; Nothhaft et al., 2019) и връзките с обществеността (Tench & Waddington, 2021; Valentini, 2021) и промяната на ролите на практикуващите, работещи в тази област.
 2. На второ място, националните различия се разкриват чрез разбиване на резултатите до 22 ключови държави и до различни видове организации.
 3. На трето място, статистическите методи се използват за идентифициране на високо ефективни комуникационни отдели (Tench et al., 2017; Verčič & Zerfass, 2016).
 4. Четвърто, развитието и динамиката във времето се идентифицират чрез надлъжни сравнения на стратегически емисии и заплати. За тази цел са адаптирани въпроси от предишни проучвания на ЕСМ (напр. Zerfass et al., 2020).

Този подход предоставя изводи за актуалното състояние на комуникациите под влияние на дигитализацията.

Цялото проучване можете да намерите на сайта на EACD

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg