Еволюция на влиянието: 25 години визионери в комуникацията

● Браншовата организация на пиар експертите у нас (БДВО) отбелязва 25 години от създаването си.
● В рамките на двудневното събитие “Денят на Бернайс” са предвидени дейности за студенти и практици от сферите на пиара, медиите и бизнеса.
● Хибридното събитие ще бъде излъчено онлайн, като присъствената част на 26 ноември ще бъде проведена в Event Space 2020 в съответствие с противоепидемичните мерки.

На 25 и 26 ноември 2021 г. Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) отбелязва 25 години от своето учредяване с поредица от онлайн и присъствени събития на фестивала „Денят на Бернайс“ под надслов „Еволюция на влиянието: 25 години визионери в комуникацията“.

Макар и рядко видима за обществото, пиар професията е един от двигателите на демократичните процеси, включващи комуникация между гражданско обществено, медии, държавни институции и бизнес. С развитието на технологиите и обществените теми през последните 25 години съществена промяна се забелязва и в комуникациите, поради което рамката на кръглата маса от събитието с водещи експерти ще бъде “Еволюция на влиянието: 25 години визионери”.

Колкото по-развито е едно общество, толкова по-критична е нуждата от качествени комуникации в него. БДВО е най-старата организация на пиар експертите в България и е повод за гордост, че през последните 25 години съвместно утвърдихме ролята на комуникациите като двигател на прогреса за всяка успешна и отговорна организация. Пиар професията у нас навлиза в един по-зрял етап от съществуването си и искам да поздравя всички колеги, които работят в тази посока. Ще се радвам да се видим на официалното честване на 25 и 26 ноември”, каза Илияна Захариева, председател на Управителния съвет на БДВО.

Програмата за 25 ноември включва академичен омнибус, както и конкурс “Като Бернайс” за студенти, изучаващи комуникации. Заданието към студентите тази година е да подготвят и представят “Комуникационна кампания за стимулиране на ваксинирането против COVID-19”. Студентите могат да изпратят изпълнените задания на office@new.bdvo.org до 24 ноември.

Събитието ще продължи присъствено на 26 ноември с кръгла маса с фокус върху еволюцията и структурата на влиянието с участието на водещи журналисти, социолози, комуникатори и бизнес лидери от различни сектори. По време на втория ден от събитието ще бъдат наградени и най-добрите участници в студентския конкурс. Присъствената част започва от 15:00 ч. в Event Space 2020, бул. “България” 1.
Следете сайта и страницата на БДВО във фейсбук, където ще бъдат представени участниците в дискусията на 26 ноември, ще бъде публикувана допълнителна информация за студентския конкурс, както и важни детайли как може да станете част от онлайн инициативите.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg