Доц. д-р Теодора Петрова: Трябва да ставаме все по-внимателни при създаването и отразяването на събития и псевдосъбития в медиите, в това число и социалните кампании

В изпълнение на поетия ангажимент към участниците в Осмия PR Фестивал, БДВО ще публикува на сайта на Дружеството, избрани пасажи от докладите на участниците в Академичния омнибус на тема: “CSR: КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН ДИАЛОГ”.

Публикациите стартират с доклада на тема “Медии и социална отговорност” на доц. д-р Теодора Петрова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация:

“Първа теза: Изпълнявайки функциите си (да информират, интерпретират, забавляват и образоват), медиите изпълняват и социална функция.

Бих искала да  подчертая мястото и правното положение на обществените телевизии, които се характеризират с унивeрсален достъп до програмата (в географско отношение), универсална насоченост на програмата (към аудиторията), специално внимание към малцинствата, принос към утвърждаването на националната идентичност, дистанция от явно определени интереси към обществените радио и телевизионни институции; обществено финансиране и универсалност на таксите, конкурентност по отношение на качеството на програмите.

Втора теза: Медиите освен чисто информативната си функция, имат определена социална роля в кризисни ситуации.

При кризи от всякакъв тип кризи (природни бедствия, кризи предизвикани от човешка намеса), обикновено има засилена информационна и комуникационна обстановка. За по-ефективна комуникация, и при добро управление на информацията, могат да се постигнат добри резултати, както по отношение на информираността на хората, така и за успокояване на положението. Добре е да бъдат разработени модели за управление на информацията по време на кризи. При разработването на такива модели, хубаво е да вземат участие както институции, медии и ПР организации, така и различни социални формирования, като „Гражданска отбрана”, когато се отнася до кризи, породени от природни бедствия. В същото време, трябва да подчертаем, че медиите работят при свободни пазарни условия, и при кризи, като типични пазарни субекти, се опитват да вдигнат своя рейтинг и да имат печалби. Правейки това, те обаче трябва да си дават сметка и за социалната функция, която имат и евентуалното допълнително напрежение, което могат да привнесат сред обществото. В кризисни ситуации, журналистите имат още по-отговорната задача да информират за събитията на време, отговорно, точно и акуратно и по такъв начин, че информацията да може да бъде ясно възприета от аудиторията.

Трета теза: Трябва да ставаме все по-внимателни при създаването и отразяването на събития и псевдосъбития в медиите, в това число и социалните кампании.

Днес, у нас, в потока на медийното съдържание, все по-неадекватна става реалната публичност и медийна картина, където псевдосъбитията стават основна част от медийното съдържание. В българските медии масово има случаи, в които обществените интереси са подменени с медийните, дневният ред на обществото е подменен с медийния дневен ред. Това, от своя страна, се връща като бумеранг, като сериозен социален проблем в обществото. „Здравословно” би било, ако се запазят основните функции на медиите и те функционират в обществен интерес, като отразяват обществения дневен ред.”

Пълното съдържание на доклада на доц. Петрова е публикувано в Електронното научно списание “Медиите на 21 век” – онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. То e регистрирано като електронно научно издание с индекс ISSN 1314-3794.

Електронното списание е носител на наградата „Златен плакет” на Съюза на българските журналисти в категорията „Електронен сайт” за 2010 – 2011 г. “

“Медиите на 21 век” е един от медийните партньори на БДВО при организацията на PR приз 2014 и Осмия PR Фестивал в България – съорганизатор на Академичния омнибус.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg