Доц. д-р Теодора Петрова: Трябва да ставаме все по-внимателни при създаването и отразяването на събития и псевдосъбития в медиите, в това число и социалните кампании

0

В изпълнение на поетия ангажимент към участниците в Осмия PR Фестивал, БДВО ще публикува на сайта на Дружеството, избрани пасажи от докладите на участниците в Академичния омнибус на тема: “CSR: КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН ДИАЛОГ”.

Публикациите стартират с доклада на тема “Медии и социална отговорност” на доц. д-р Теодора Петрова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация:

“Първа теза: Изпълнявайки функциите си (да информират, интерпретират, забавляват и образоват), медиите изпълняват и социална функция.

Бих искала да  подчертая мястото и правното положение на обществените телевизии, които се характеризират с унивeрсален достъп до програмата (в географско отношение), универсална насоченост на програмата (към аудиторията), специално внимание към малцинствата, принос към утвърждаването на националната идентичност, дистанция от явно определени интереси към обществените радио и телевизионни институции; обществено финансиране и универсалност на таксите, конкурентност по отношение на качеството на програмите.

Втора теза: Медиите освен чисто информативната си функция, имат определена социална роля в кризисни ситуации.

При кризи от всякакъв тип кризи (природни бедствия, кризи предизвикани от човешка намеса), обикновено има засилена информационна и комуникационна обстановка. За по-ефективна комуникация, и при добро управление на информацията, могат да се постигнат добри резултати, както по отношение на информираността на хората, така и за успокояване на положението. Добре е да бъдат разработени модели за управление на информацията по време на кризи. При разработването на такива модели, хубаво е да вземат участие както институции, медии и ПР организации, така и различни социални формирования, като „Гражданска отбрана”, когато се отнася до кризи, породени от природни бедствия. В същото време, трябва да подчертаем, че медиите работят при свободни пазарни условия, и при кризи, като типични пазарни субекти, се опитват да вдигнат своя рейтинг и да имат печалби. Правейки това, те обаче трябва да си дават сметка и за социалната функция, която имат и евентуалното допълнително напрежение, което могат да привнесат сред обществото. В кризисни ситуации, журналистите имат още по-отговорната задача да информират за събитията на време, отговорно, точно и акуратно и по такъв начин, че информацията да може да бъде ясно възприета от аудиторията.

Трета теза: Трябва да ставаме все по-внимателни при създаването и отразяването на събития и псевдосъбития в медиите, в това число и социалните кампании.

Днес, у нас, в потока на медийното съдържание, все по-неадекватна става реалната публичност и медийна картина, където псевдосъбитията стават основна част от медийното съдържание. В българските медии масово има случаи, в които обществените интереси са подменени с медийните, дневният ред на обществото е подменен с медийния дневен ред. Това, от своя страна, се връща като бумеранг, като сериозен социален проблем в обществото. „Здравословно” би било, ако се запазят основните функции на медиите и те функционират в обществен интерес, като отразяват обществения дневен ред.”

Пълното съдържание на доклада на доц. Петрова е публикувано в Електронното научно списание ”Медиите на 21 век” – онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. То e регистрирано като електронно научно издание с индекс ISSN 1314-3794.

Електронното списание е носител на наградата „Златен плакет” на Съюза на българските журналисти в категорията „Електронен сайт” за 2010 – 2011 г. “

“Медиите на 21 век” е един от медийните партньори на БДВО при организацията на PR приз 2014 и Осмия PR Фестивал в България - съорганизатор на Академичния омнибус.

Share.

Comments are closed.