Доц. д-р Димитрина Стефанова е преподавател по PR в Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград. Член е на БДВО.

Занимава се с преподавателска, научно-изследователска и административна работа. Има интереси в научно-изследователските направления Public relations, Стратегически комуникации, Кризисен мениджмънт и кризисен PR, Институционален комуникационен мениджмънт.