Председател на Българска асоциация на PR агенциите /БАПРА/ за 2022 г.

Доц. д-р Александър Христов e комуникационен специалист и университетски преподавател. Управляващ директор е на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts, профилирана в измерването и оценката на ефективността в комуникациите. Редовен преподавател е в УНСС, води лекции и в НБУ от 2005 г. насам. В периода 2011 – 2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), между 2013 и 2017 е член на УС, а от 2006 до 2011 г. е Председател на Комисията по етика на БДВО. В момента е и Председател на Центъра за анализи и кризисни комуникации – организация, която подготвя анализи и прогнози за комуникационни кризи, оценка на потенциалните комуникационни рискове и други.

С ПР се занимава с кратко прекъсване от близо 20 години. Кариерата му започва като момче за всичко в малка консултантска компания. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции, управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема, свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на три книги и над 90 публикации.