Десети PR фестивал - Communication Multi Sourcing, Speakers' presentations

Презентациите на спикърите от първия дискусионен панел на тема “CОMMUNICATION MULTI SOURCING LANDSCAPE” може да откриете по-долу.

Тенденции и трудности в процеса – Катрин Иванова, Мениджър „Събития“, Investor.bg

Предимства и недостатъци на процеса и средата – Eлена Кръстева, Директор Комуникационни стратегии и КСО, Софарма АД

Въпросът с доверието при възлагането на външни подизпълнители – Ани Маринкова, Мениджър „Маркетинг“, Леново България

Презентация от третия дискусионен панел на тема “CROWDSOURCING И/ИЛИ OUTSOURCING” може да откриете по-долу.

Какво да правим с дигиталните комуникации – да ги възложим навън или да ги  управляваме вътрешно? – Георги Малчев, управляващ съдружник в xplora.bg