Десети PR фестивал – Communication Multi Sourcing, Speakers’ presentations

Презентациите на спикърите от първия дискусионен панел на тема “CОMMUNICATION MULTI SOURCING LANDSCAPE” може да откриете по-долу.

-Тенденции и трудности в процесаКатрин Иванова, Мениджър „Събития“, Investor.bg

- Предимства и недостатъци на процеса и средата Eлена Кръстева, Директор Комуникационни стратегии и КСО, Софарма АД

- Въпросът с доверието при възлагането на външни подизпълнителиАни Маринкова, Мениджър „Маркетинг“, Леново България

Презентация от третия дискусионен панел на тема “CROWDSOURCING И/ИЛИ OUTSOURCING” може да откриете по-долу.

- Какво да правим с дигиталните комуникации – да ги възложим навън или да ги  управляваме вътрешно?Георги Малчев, управляващ съдружник в xplora.bg