Денят на Бернайс 2019: “Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”

ПРОГРАМА

ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019

“Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”

 

28 ноември 2019

 19:00 – 20:00    

Книгата / The Book, ул. Георги С. Раковски 193      

Премиера на книгата „42 закона на ПР“ с автор доц. д-р Александър Христов,  Представянето на книгата е част от програмата на Денят на Бернайс 2019, организиран от БДВО.

29 ноември 2019

08:00 – 11:00           

Огледнална зала, Софийски университет

Студентски конкурс „Като Бернайс” – “Ерата на инфлуенсърите – идентичност и измеримост” Представяне на презентациите, разработени от екипите студенти, участващи в конкурса.

11:00 – 12:00           

Огледална зала, Софийски университет

Кръгла маса „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“, организирана съвместно с Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на “Климентовите дни”

Участници:

Проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан по учебната дейност и по стопанските и административните въпроси на ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. Диана Петкова, преподавател във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

Гл. Ас. Сашо Воденичарски, преподавател във Военната академия „Георги Раковски“

Даниел Киряков, председател на Комисията по етика

Мила Миленова, член на Управителния съвет на БДВО

14:00 – 17:00       

Факултет по журналистика и масова комуникация към Софийски университет, аудитория 55

Академичен омнибус “Влияние, убеждаване и авторитети в Мрежата”, организиран съвместно с Българската академична асоциация по комуникации (БААК)

Участници:

Проф. дфн Иванка Мавродиева, СУ „Св.Кл.Охридски“,  „Влияние на инфлуенсърите в социалните мрежи“;

Проф. д-р Маргарита Пешева,  „Инфлуенсърите – новите лидери на мненията в мрежата“

Доц. д-р Стефан Серезлиев  , ВТУ „Св. Св.  Кирил и Методий“,  „Инфлуенсъри, просюмъри и потребители: в брандираните лабиринти на дигиталния Едем“;

Проф.дфн Милко Петров, СУ „Св. Климент Охридски“, „ Доналд  Тръмп – в епохата на социалните мрежи и постистината“

Илиана Симеонова, студентка IV курс, ВО, СУ „Св.Кл.Охридски“,  „Deep Fake News – значение и влияние върху демократичното общество“;

Кристофър Къров и Даниел Петров, студенти IV курс, ВО,  СУ „Св.Кл.Охридски“  „Ролята на инфлуенсърите в живота на децата и подрастващите.”

30 ноември 2019

11:00 – 13:30     

Полиграфия офис център, бул.”Цариградско шосе” 47А

Конференция „Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало?”

Key notes:

Дискусионен панел: Модератор: Пепи Димитрова, член на УС на БДВО Участници:

 13:30    

Награждаване на победителите в студентския конкурс „Като Бернайс“ 2019 

14:00

Коктейл 

За участие в конференцията „Ерата на инфлуенсъри – край или ново начало?” може да се регистрирате ТУК.

Такса участие:

  •  нечленове на БДВО – 20 лв. 
  • членове на БДВО и студенти – безплатно

Таксата може да бъде заплатена по банковата сметка на БДВО или на място: 

Юробанк България (Пощенска банка) BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05BPBI79401076053201 Основание: Участие в конференция “Денят на Бернайс”

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg