Денят на Бернайс 2015

„Дигитални комуникации в подкрепа на иновационни и Start upпроекти“ е темата на второто издание на “Денят на Бернайс”, което ще се проведе на 22 и 23 ноември в София.

 

П Р О Г Р А М А

 

22.11.2015 г.

Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Северно крило, втори етаж (Огледална зала)

 

9.30 – 9.40

Откриване

9.40 – 11.30

Академична дискусия на тема: „Иновации и дигитални комуникации като теория и практика“, организирана в партньорство с Факултета по журналистика и масова комуникация в памет на проф. д-р Тодор Петев

– доц. д-р Теодора Петрова – Декан на ФЖМК

– д-р Стефан Серезлиев – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

– Асен Асенов – председател на БДВО

Модератор: д-р Александър Христов – член на УС на БДВО

 12.30 – 16.30

Студентски конкурс на тема „Като Бернайс“

В конкурса участват отбори от минимум двама студенти с техен ментор, преподавател от съответната катедра или департамент. Студентите подготвят и представят в рамките на 10 минути пред журито и публиката своя разработка на казус от практиката и/или теорията.

 

17.00 – 18.00

 Общо събрание на БДВО 

23.11.2015 г.

Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, Северно крило, втори етаж (Огледална зала)

 

16.30 – 18.00

Дискусионен панел:

„Дигиталните комуникации като канал за промотиране на иновации и Start up проекти – възможности и перспективи“

Сред участниците са:

– Стоян Ставрев – член на УС на КРИБ и основател на Българска консултантска компания;

– Емилия Хубавенска – специалист „Комуникации и публикации“ към DG Connect (Directorate General) на Европейската комисия, Брюксел;

– Златка Димитрова – координатор на „Образование България 2030“;

– Крис Георгиев – онлайн предприемач, член на борда на StartUP Foundation;

– Марияна Хаманова – управляващ директор на Cleantech България;

– доц. д-р Миланка Славова – преподавател в УНСС и координатор за България на проекта JEMSS (Joint European Masters in Digital and Social Media Marketing)

– Христо Чернев – съосновател и изпълнителен директор на Taxi Me;

– представители на инвестиционния фонд Eleven и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE Bulgaria), членове на БДВО.

Модератор: Асен Асенов

18.00 – 18.30

Обявяване на победителите в студентския конкурс „Като Бернайс“

 

18.30 – 18.40

Закриване на второто издание на „Денят на Бернайс“ в България

 

18.40 – 20.00

Чаша вино

 

„Денят на Бернайс” 2015 се осъществява с любезното съдействие на КРИБ, Samsung, Mtel, Idea PR and Advertising и с медийното партньорство на ngobg.info, Медиите на 21 век, b2b Media и mkt360. Криейтив партньор на събитието e The Smarts, а негов домакин – СУ „Св. Климент Охридски”.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg