“Денят на Бернайс 2014” – програма

Българско дружество за връзки с обществеността представя:

 „Денят на Бернайс 2014“

(123 години от рождението на Едуард Бернайс – 1891-1995 г.)

22 ноември 2014 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 П Р О Г Р А М А

 09.30 – 9.40

Зала 17 на Факултета по журналистика и масова комуникация

Откриване

 9.40 – 11.30

Академичен панел на тема: „Бернайс и съвременните измерения на връзките с обществеността“, организиран в партньорство с: Българска академична асоциация по комуникации (БААК ); списание “Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и списание “Риторика и комуникации” (rhetoric.bg)

Темите за дискусия са:

Ефективни комуникации и аудиовизуални услуги; Реторика и пропаганда – пресечни точки; Пропаганда и ПР; Медиите – рефер или рупор (западните мейнстрийм медии в украинската криза); Бранд и пропаганда: комуникационни предизвикателства; Псевдосъбития и пропаганда и др.

Активни участници ще бъдат: доц. д-р Теодора Петрова,    СУ “Св. Климент Охридски”,  проф. дфн Иванка Мавродиева,  СУ “Св. Климент Охридски”, проф. дфн Милко Петров, СУ “Св. Климент Охридски”; доц. д-р Георги Калагларски, Варненски свободен университет; д-р Светлана Станкова, СУ “Св. Климент Охридски”; Асен Асенов, докторант, УНСС, председател на БДВО; д-р Александър Христов УНСС; д-р Стефан Серезлиев, НБУ, ас. Милен Филипов, Бургаски свободен университет, и др.

 12.30 – 15.30

Студентски конкурс на тема: „Като Бернайс“ – студентите, регистрирали се за участие в конкурса, следва да подготвят и представят в рамките на 10 мин. пред журито и публиката, своя разработка на казус от практиката или научен проблем, които считат, че биха ги представили най-добре в позицията на “Като Бернайс”. Казусът следва да бъде разработен под формата на презентация и да съдържа увод, теза и аргументи, които я доказват. Студентите ще бъдат оценявани от жури, съставено от преподаватели и практици, като след презентацията ще трябва да са готови да отговарят на възникнали въпроси. Освен за наградата на журито, участниците в конкурса ще се състезават и за възможността да получат професионален или учебен стаж в български компании и неправителствени организации.

Всички студенти, които желаят да проверят своите възможности, като се явят на конкурса, могат да заявят своето желание, като изпратят заявка за участие, която вклюва: име, университет (факултет/департамент), специалност, курс на обучение и координати за връзка с тях на e-mail адрес: office@new.bdvo.org  – местата за участие са ограничени от времето, определено за провеждане на конкурса и регистрацията ще приключи след запълването им!

Жури на конкурса:  проф. д-р Иванка Мавродиева, преподавател по бизнес комуникация, връзки с обществеността, реторика и академично писане в СУ „Св. Климент Охридски”; д-р Александър Христов, член на УС на БДВО, който преподава връзки с обществеността и маркетинг в УНСС и в НБУ и Милен Филипов, преподавател по стратегическо комуникационно планиране, създаване на PR текстве, кризисни комуникации и др. в Бургаския свободен университет, докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация, член на журито на PR приз 2014.

PR практиците, които ще оценяват студентите са Радина Ралчева, член на УС на БДВО, ръководи офиса на CIVITAS България; Силвия Костова,  началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка и Нели Бенова, основател на Apeiron Communication, дългогодишен председател на УС на БДВО.

  16.00 – 17.30

Зала 2 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

 Общо събрание на БДВО 

 18.00 – 19.00

Аула на СУ „Св. Климент Охридски

Дискусия за развитието на професията

В дискусията ще участват: доц. д-р Десислава Бошнакова, преподавател в НБУ, Асен Асенов, председател на БДВО, проф. д-р Милко Петров, председател на Българската академична асоциация по комуникации, Любов Костова, директор на Британския съвет в България, Аня Павлова, председател на Асоциация ИМАГИНЕС и др.

 19.00

Обявяване на победителите в студентския конкурс „Като Бернайс“

 

Чаша вино  

Събитието се осъществява с любезното партнорство на: Български център за нестопанско право; интернет портал www.ngobg.info; ЧЕЗ България; Софарма АД; DEA solutions; Idea Advertising; Българска академична асоциация по комуникации; електронните списания  “Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и “Риторика и комуникации” (rhetoric.bg)

Криейтив партньор събитието и на БДВО: Рекламна агенция The Smarts

Домакини: СУ “Св. Климент Охридски”(Ректорат); Факултет по журналистика и масова комуникация

 

За повече информация и при възникнали въпроси можете да се обръщате към Стефан Димитров – координатор на събитието, тел. 0885709946

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg