Комуникации отвъд границите

БДВО се включи като партньор в XXI лятна школа по ПР на Нов български университет

Лятната школа се проведе на 27 и 28 юни в департамент Масови комуникации. Тя е създадена за студенти и преподаватели от департамента, гости от висши училища в страната и практици. Научен ръководител на Школата е проф. д-р Росен К. Стоянов.

Програмата стартира с изключителното представяне на проф. д-р Толя Стоицова на тема „Комуникация без граници с граници“ и правилното използване на езика, за да бъдем разбрани, последвано от темата на доц. Петя Александрова за хибридните късометражни филмови форми. Елена Матеева, мениджър „Корпоративен бранд и комуникации“ на Софарма АД и член на УС на БДВО представи темата „Community managеment или коя е границата, която да не преминаваме?“ Илюзията за управление на общности днес по естествен начин се трансформира във включване на брандовете в живота на общностите, до степен, до която те биват приети като автентичен участник в диалога. Всеки опит за бързо включване и намеса в общуването, и неговото „управление“ се санкционира от общността с неглижиране, незаинтересованост и изключване на натрапника. Ежедневна работа в това направление е само един от инструментите за комуникацията на бранда със заинтересованите страни. Въпрос на деликатен баланс и много висока степен на ангажираност, е да се използват всички възможни подходящи инструменти за поддържането на тази комуникация. Днес дори се говори за Brand Citizenship , което разглежда включването на брандовете като активни граждани, способни да участват в решаване на проблеми – от ежедневните грижи до по-големи притеснения за икономиката, социалните въпроси и околната среда.

Естествено продължение темата получи с представянето на Жюстин Томс, докторант на НБУ за демокрацията като граница. Тя представи своята гледна точка за свобода и несвобода на словото в епохата на Интернет и как значими за обществото въпроси биват подминавани и отпадат от обществения дневен ред поради неподходяща комуникация или груба манипулация.

Сесията завърши с  темата „Форми на несъзнавана комуникация и как да ги разбираме”, представена от проф. д-р Орлин Тодоров, НБУ. Случайно хрумналите ни числа и асоциациите, на които те ни навеждат, се оказват далеч неслучайни и могат да помогнат за разкриване на тревожни за нас въпроси.

Втората сесия на Лятната школа включваше разглеждане на коментарни текстове на политически журналисти в темата на доц. д-р Елена Тарашева от НБУ, „Езикът, който разделя: Корпусно изследване на медиен език.“, опит за предвиждане какво е бъдещето на измерването и оценката на ефективността в ПР, представено от доц. д-р Александър Христов, УНСС и други теми, свързани с както с бранд-комуникациите, така и с комуникациите в политическата сфера.

Повече за Лятната школа можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/nbupr

 

65379227_10158244980069796_2906767199450431488_n

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg