Комуникации отвъд границите

0

БДВО се включи като партньор в XXI лятна школа по ПР на Нов български университет

Лятната школа се проведе на 27 и 28 юни в департамент Масови комуникации. Тя е създадена за студенти и преподаватели от департамента, гости от висши училища в страната и практици. Научен ръководител на Школата е проф. д-р Росен К. Стоянов.

Програмата стартира с изключителното представяне на проф. д-р Толя Стоицова на тема „Комуникация без граници с граници“ и правилното използване на езика, за да бъдем разбрани, последвано от темата на доц. Петя Александрова за хибридните късометражни филмови форми. Елена Матеева, мениджър „Корпоративен бранд и комуникации“ на Софарма АД и член на УС на БДВО представи темата „Community managеment или коя е границата, която да не преминаваме?“ Илюзията за управление на общности днес по естествен начин се трансформира във включване на брандовете в живота на общностите, до степен, до която те биват приети като автентичен участник в диалога. Всеки опит за бързо включване и намеса в общуването, и неговото „управление“ се санкционира от общността с неглижиране, незаинтересованост и изключване на натрапника. Ежедневна работа в това направление е само един от инструментите за комуникацията на бранда със заинтересованите страни. Въпрос на деликатен баланс и много висока степен на ангажираност, е да се използват всички възможни подходящи инструменти за поддържането на тази комуникация. Днес дори се говори за Brand Citizenship , което разглежда включването на брандовете като активни граждани, способни да участват в решаване на проблеми – от ежедневните грижи до по-големи притеснения за икономиката, социалните въпроси и околната среда.

Естествено продължение темата получи с представянето на Жюстин Томс, докторант на НБУ за демокрацията като граница. Тя представи своята гледна точка за свобода и несвобода на словото в епохата на Интернет и как значими за обществото въпроси биват подминавани и отпадат от обществения дневен ред поради неподходяща комуникация или груба манипулация.

Сесията завърши с  темата „Форми на несъзнавана комуникация и как да ги разбираме”, представена от проф. д-р Орлин Тодоров, НБУ. Случайно хрумналите ни числа и асоциациите, на които те ни навеждат, се оказват далеч неслучайни и могат да помогнат за разкриване на тревожни за нас въпроси.

Втората сесия на Лятната школа включваше разглеждане на коментарни текстове на политически журналисти в темата на доц. д-р Елена Тарашева от НБУ, „Езикът, който разделя: Корпусно изследване на медиен език.“, опит за предвиждане какво е бъдещето на измерването и оценката на ефективността в ПР, представено от доц. д-р Александър Христов, УНСС и други теми, свързани с както с бранд-комуникациите, така и с комуникациите в политическата сфера.

Повече за Лятната школа можете да намерите на адрес: https://www.facebook.com/nbupr

 

65379227_10158244980069796_2906767199450431488_n

Share.

Comments are closed.