Gergana BendurskaГергана Бендурска е директор “PR и комуникации” в Банка ДСК.

Кариерата на Гергана Бендурска в сферата на корпоративните комуникации, връзките с обществеността и маркетинга, започва преди близо 20 години. Тя има 13 години опит в банковата сфера на различни позиции в няколко водещи търговски банки – мениджър “Корпоративни комуникации” в българския клон на Citibank, както и главен специалист “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка. Работила е и като мениджър “Връзки с обществеността” за България, Македония и Албания в Avon Cosmetics, както и във “ВМ Финанс Груп” и Нов български университет.

Гергана Бендурска притежава диплома от London School of Public Relations, магистърска степен от Факултета по философия и Факултета по журналистика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и следдипломна квалификация по “Банки и банково дело” от Университета по национално и световно стопанство, София.