Второто обучение, което БДВО организира през 2014 г., е на тема “Как да напишем комуникационен проект по ЗОП?”

Българското дружество за връзки с обществеността ще проведе второто от серията си обучения, планирани за 2014 г. на тема  „Как да напишем комуникационен проект по ЗОП?”. То ще се състои на 7 ноември, петък, в зала 13 на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Лекор ще бъде Жанета Дядовска, която има повече от 12 години опит в сферата на маркетинговите комуникации, политическия ПР и стратегическото планиране, подготовка и реализация на проекти по комуникационни програми.

Обучението е ориентирано към професионалисти от сферата на маркетинга и комуникациите, които имат интерес да усвоят основите за разработване и кандидатстване по открити процедури и проекти, финансирани от Европейския съюз.

Повече информация за формата и програмата на обучението, както и условията за регистрация и плащане, можете да намерите тук. Обученито ще бъде безплатно за студенти и докторанти, а членовете на БДВО ще могат да се възползват от 20% отстъпка от таксата. Местата са ограничени.

Това е второто обучение, което се провежда през тази година от БДВО. Първият курс на тема „Корпоративната социална отговорност – планиране, измерване на ефекта, оценка, отчетност на кампании за социална ангажираност” беше част от програмата на осмия ПР фестивал. В края на ноември БДВО ще организира и трето обучение, посветено на техниките на успешната презентация.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg