Български PR експерти ще участват в European Communication Summit 2014

 

Тазгодишното издание на превърналото се в традиция събитие European Communication Summit, организирано от Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD), ще се проведе на 09-11 юли в Брюксел. Основни акценти в двудневната конференция ще бъдат иновациите, дигиталните медии и тенденциите в развитието на дигиталните комуникации. Над 600 специалисти в сферата на вътрешните комуникации, пъблик афеарс, дигитални медии и др. и над 60 лектори в рамките на два дни ще обсъждат последните предизвикателства пред комуникационните експерти, свързани с развитието на технологиите, глобализацията и начина, по който те влиаят и трансформират PR професията.

От българска страна в срещата ще участва Мануела Дюлгерова – Тотева, заместник-председател на БДВО, Communications&Events Мениджър в Аурубис България, която е член българската мрежа на членовете на EACD. Тя ще представи най-интересните акценти от срещата от форума на страниците на PRактики и в сайта на БДВО. От българска страна в European Communication Summit 2014 ще участват и Елена Кръстева и Елена Матеева – Софарма АД, както и Даниела Боянова – СИБАНК, също членове на българската мрежа на EACD.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg