Български дарителски форум обяви най-големите корпоративни дарители

За 15-а поредна година БДФ награди най-големите корпоративни дарители и най-успешните партньорства между компании и неправителствени организации в България. БДВО отново беше партньор на наградите.

В условията на частично затваряне на страната заради втората вълна на пандемията от COVID-19 Български дарителски форум (БДФ) за 15-а поредна година награди най-големите корпоративни дарители и най-успешните партньорства между компании и неправителствени организации в България.

Предприетите противоепидемични мерки за ограничаване на заразата не позволиха да се проведе на живо церемонията за награждаване на победителите, чийто домакин по традиция е Президентът на Републиката. Вместо това водещите на събитието Мария Андонова и Стефан Щерев отправиха специално видеопослание към участниците и организаторите, а имената на наградените бяха обявени онлайн.

Конкурсът „Най-голям корпоративен дарител“ отличава компаниите, допринесли най-много за общественото благополучие чрез прозрачни, устойчиви и ефективни програми и инвестиране на различни ресурси (финансови, материални, доброволчески) във важни за българското общество каузи. Наградите са в осем категории, разделени в няколко групи – количествени (според инвестираните финансови и нефинансови ресурси, както и доброволен труд), качествени (според качествата на програмите на бизнеса в подкрепа на обществото), за най-сполучливо партньорство между компания и гражданска организация.

В годината на пандемия и сериозни предизвикателства към всички публични системи у нас БДФ създаде специална категория за партньорство, за да отличи най-вдъхновяващия пример за взаимодействие между бизнеса и гражданския сектор при справянето с последиците от COVID-19. Именно в тази категория беше и най-големият брой номинации тази година.

Общо 48 кандидатури се състезаваха за осемте отличия. Изборът за качествените категории беше поверен на журито на конкурса, за партньорските категории – на членовете на Форума, а  за количествените категории – на „Делойт България“.

БДФ изказва благодарност на всички компании и организации, които се включиха в конкурса и споделиха собствения си опит, постигнати резултати и научени уроци в подкрепата на различни каузи и уязвими групи хора.  Вярваме, че бизнесът чрез своите програми за корпоративна социална отговорност, както и неправителствните организации са важен фактор за развитие на дарителската среда и техните усилия, особено в настоящия тежък момент, заслужават признание.

НАГРАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 Г.:

Категория „Най-голям обем финансови дарения“

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“

Повече от 1,669 млн. лв. е финансовият обем на помощта, предоставена от „Дънди прешъс металс Челопеч“ през 2019 г. за каузи и проекти в полза на обществото в България.

Голяма част от сумата е инвестирана за инфраструктурни обекти и за подкрепа на проекти с обществено значение в сферата на образованието, социалните дейности и културата в общините Челопеч, Чавдар и Златица. Финансирани са също по-малки инициативи в общините Пирдоп, Антон, Мирково, Поибрене и Копривщица.

С редовно месечно дарение от над 8300 лв. компанията е покривала дефицитите в бюджета на многопрофилната болница в Пирдоп. Отделно от това е издържала профилираната гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“, която е получила 663 хил. лв. през 2019 г. Получатели на дарения са също множество неправителствени организации, спортни, социални, образователни и научни проекти.

Категория „Най-голям обем нефинансови дарения“

„АстраЗенека България“

През 2019 г. фармацевтичната компания е дарила на различни болници в страната медикаменти на стойност над 1,4 млн. лв.

Категория „Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите“

„САП Лабс България“

През 2019 г. служителите на „САП лабс България“ са дарили 7997 часа доброволен труд. Това време надхвърля 999 работни дни и отговаря на повече от 293 хил. лв. Доброволците са участвали в девет различни инициативи на компанията, повечето от които са в сферата на образованието и науката.

Категория „Най-щедър дарител“

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“

Добивната компания е дарила почти 1,228 млн. лв. за общественополезни каузи през 2019 г., което е 3,2% от годишната й печалба преди облагане.

Над 770 хил. лв. от тях са инвестирани в инфраструктурни, културни и социални проекти в община Крумовград, както и във финансовото оздравяване и оборудването на МБАЛ „Живот+“ в град Крумовград. Отделно от това „Дънди прешъс металс Крумовград“ е вложила повече от 420 хил. лв. във фонда за насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общината.

Категория „Най-добра дарителска програма“

Райфайзенбанк България

Вече 12 години основна цел на програмата „Избери, за да помогнеш“ е да оказва реална помощ за важни за обществото здравни, социални, културни и екологични каузи. Чрез специалната онлайн платформа за дарения – izberi.rbb.bg,   служителите на банката и външната публика могат лесно да дадат своя принос за реализиране на включените в кампанията проекти. Инициативата продължава да работи и за стимулиране на благотворителността и дарителството като морална ценност у служители и клиенти. Служителите подкрепят избрана от тях кауза със свои лични средства, а според прага им на дарение банката добавя до 100 лв. към всеки дарителски жест.

Общо дарената сума за 2019 г. е 260 895 лв., разпределена между 23 каузи на организации-участници в кампанията. С това благотворителната инициатива е помогнала с над 3.2 млн. лв. на общо 280 проекта от 2009 г. досега.

Категория „Най-устойчива дарителска програма“

„Лидл България“

Чрез инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ „Лидл България“ подкрепя социалнозначими проекти на граждански организации в цялата страна в сферата на образованието, околната среда, културата, историческото наследство и здравословния начин на живот. За целта търговската верига провежда кампания, при която в рамките на четири седмици „Лидл България“ дарява по 3 стотинки за всеки касов бон за финансиране на полезни каузи.

В третото издание на програмата през 2019 г. са събрани 155 хил. лв., с които са подкрепени 22 проекта. За тази инициатива „Лидл България“ работи съвместно с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Категория „Най-сполучливо партньорство 2019“

Vivacom и Български център за нестопанско право за програмата „VIVACOM Регионален грант“

Програмата „VIVACOM Регионален грант“ подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездно финансиране на инициативи на граждански организации. За досегашните пет издания на „VIVACOM Регионален грант“ под формата на подкрепа за проекти на НПО са инвестирани над 313 000 лв. Подкрепени са 68 проекта, предимно от по-малки населени места. В тях са въвлечени близо 19 500 души. Създадени са над 250 партньорства с бизнес, институции и други граждански организации.

Категория „Най-сполучливо партньорство по време на кризата “COVID-19”

УниКредит Булбанк, девет неправителствени организации и Проект #ЗаДоброто

 Заедно с фондация „УниКредит“ банката е започнала кампания, в която всяка дарена от служител сума е  увеличавана до 10 пъти (до максимум 40 хил. евро). 362 служители са събрали 13 556.51 лв. Заедно с приноса на фондация „УниКредит“ общата сума в подкрепа на най-засегнатите от COVID-19 групи в обществото е достигнала 91 566.51 лв. Средствата са дарени на десет организации, които работят с хора в риск, възрастни хора в изолация, маргинални общности, както и на доброволци и социални предприятия, които чрез стопанска дейност осигуряват средства за своите каузи. Това са: „Чудната градина“ на фондация „Св. Николай Чудотворец“, „Светът на Мария: Кетъринг Bon Appétit“, арт ателие „Творилница“ на фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“, Клуб на нестопанските организации-Търговище, фондация „Здраве и социално развитие“, „Каритас България“, „Проект Северозапад“, сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“, фондация „Асоциация Анимус“, Проект #ЗаДоброто.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg