БДВО ще реализира изследване за значението на комуникационните специалисти в променяща се Европа

От началото на август БДВО стартира изследване на тема „Нарастващото значение на комуникационните специалисти в контекста на променящите се европейски общества“. То ще се реализира с подкрепата на Програма Европа 2017 на Столична община и цели да допринесе за по-доброто разбиране на професията в съвременния свят, както и необходимостта от овладяване на нови практики и умения. Проучването ще обхване редица важни теми – нагласите на гражданите и информационните потребности на аудиторията, влиянието на социалните мрежи, инфлуенсърите, фалшивите новини и други съвременни феномени. По този начин чрез реализацията на проекта ПР специалистите ще добият информация за необходимите знания и умения в съвременната среда. Изследването ще протече в два основни етапа – събиране на информация с качествено проучване и определяне на позициите на ПР специалисти и граждани посредством количествено проучване. Резултатите ще бъдат готови в края на септември. Ръководител на изследването е д-р Александър Христов, член на УС на БДВО, а координатор – Франк Воща, студент по ПР в СУ „Св. Климент Охридски“ и носител на специална награда за познание в конкурса за стипендия на БДВО „Проф. д-р Тодор Петев“.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg