БДВО удължава срока за подаване на проекти в PR Приз 2018 до 28 април

Участниците в тазгодишното 18-то издание на конкурса PR Приз ще разполагат с още 10 дни, за да подадат кандидатурите си на https://bdvo.orgpr-приз-2018/. Крайният срок в конкурса, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), се удължава до 28-и април. Публичните представяния на проектите-участници ще се проведат на 11-и, 12-и и 13-и май, а церемонията по награждаването на победителите ще се проведе на 22-и май в Sopharma Towers.

Журирането тази година ще протече по различен начин. Шестнайсетте категории ще имат петима различни оценители, но ще се запази традицията те да бъдат оптимален микс между изявени представители от професионални организации в сферата на комуникациите, неправителствения сектор, медиите и академичните среди. За първи път в журито влизат и ръководителите на сродните организации Николай Караджов, изпълнителен директор на Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Росен Мисов, изпълнителен директор на Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Христо Христов, председател на националната IAB асоциация по дигитални комуникации. По вече утвърдена традиция членове на журито остават председателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) Катя Димитрова и на Българската академична асоциация по комуникации (БААК) проф. Милко Петров, както и главният секретар на рекламния фестивал Mediamixx Георги Кузмов. Неправителственият сектор ще бъде представен от директора на Българския дарителски форум (БДФ) Красимира Величкова, а медиите от Максим Майер, редакционен директор и управител на сп. „Мениджър“, Надя Маринова, главен редактор и управляващ мениджър на b2b медия,  Ина Георгиева, главен редактор на сп. „Твоят бизнес“ и Кирил Вълчев, радио водещ в „Дарик радио“.

„Годината беше много динамична и това се вижда в разнообразните и интересни кандидатури, които получихме до момента. Наред с традиционните категории за продуктови и корпоративни комуникации, корпоративна социална отговорност, вътрешни, дигитални, кризисни комуникации и т.н., тази година ще наградим и проект за изграждане на работодателска марка, както и агенция и вътрешен комуникационен екип на годината“, коментира Мила Миленова, председател на УС на БДВО и председател на журито на PR Приз 2018. Тя ще бъде единственият член на журито, който ще оценява проектите във всички категории.

Конкурсът PR Приз отличава постиженията на комуникационните специалисти и отдели у нас. Провежда се всяка година от 2001 насам. Благодарение на дългогодишната си история и високото обществено доверие PR Приз се превръща в един от най-значимите конкурси в сферата на комуникациите, а наградите на журито имат тежестта на едни от най-високите отличия в сектора.

Списък на всички конкурсни категории:

1.     Корпоративна комуникационна кампания
Стратегическа комуникационна кампания за постигане на бизнес цели, за изграждане на корпоративен образ и управление на корпоративна репутация.

2.     Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност
Кампания за корпоративна социална отговорност/ устойчиво развитие на организация от бизнес сектора, предназначена за утвърждаване на ценности и/или защита на обществено полезна кауза и инициирана от бизнес организация.

3.     Комуникационен проект в неправителствения сектор
Кампания на организация от неправителствения сектор, инициирана от неправителствена или благотворителна организация за утвърждаването на значими ценности и/или защитаваща обществено полезна кауза.

4.     Комуникационен проект в публичния сектор
Кампания, организирана от институция или организация от публичния сектор, успешно използвала комуникационни инструменти за представяне на дейността си пред публиките и/или за популяризиране на отделни проекти с обществена значимост.

5.     Зелени комуникации и градска среда
Кампания или проект, реализирана от бизнес или нестопанска организация, насочена към подобряването на околната и/или на градската среда.

6.     Проект за вътрешни комуникации
Комуникационна кампания или проект, насочени към вътрешните публики на дадена организация, институция или компания.

7.     Комуникационен проект за продукт или услуга
PR кампания за представяне на нов или съществуващ продукт или услуга на българския пазар.

8.     Специално събитие
Специално събитие като елемент от комуникационна стратегия или предмет на самостоятелна програма. В категорията може да участват също събития, които са част от кампании, участващи в друга категория на конкурса.

9.     Комуникационен проект на медия
Кампания за представянето на медии и/или представяне на конкретен техен проект пред целевите публики. Всички проекти на медии са задължени да кандидатстват в категория „Комуникационен проект на медия”, а журито ще прецени каква награда да  даде  на тези  проекти и  към коя  от останалите категории  да  ги причисли.

10.  Кризисни комуникации
Реализация   на   програма   или   проект   по   кризисен   PR   и   решаване   на комуникационни проблеми.

11.  Дигитална кампания или проект
PR кампания или част от комуникационна кампания, реализирана в интернет среда, използваща всички възможности, предоставени от интернет, за постигане на зададените цели и резултати.

12.  Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding
Кампания за изграждане на работодателска марка и утвърждаване на организацията като добър работодател сред вътрешни и външни за нея публики.

13.  Имиджмейкинг
Кампания за изграждане на персонален имидж и управление на персонална репутация. В тази категория могат да бъдат представяни и проекти за изграждане на образ на политик или политическа партия.

14.  Комуникационна агенция на годината
Отличава постиженията на комуникационни агенции по отношение на реализирани изключителни комуникационни кампании за клиенти и за утвърждаването на собствената им репутация; вече постигнати успехи, удостоени с признанието на общността; политики и реализирани успехи в привличането и развитието на служители; развитие на бизнеса им, привличане на нови и развитие на отношенията с клиенти. Оценката в тази категория се повлиява от оценките на проектите, представени в другите категории на конкурса.

15.  Вътрешен комуникационен отдел на годината
Отличава постиженията на вътрешни комуникационни отдели по отношение на реализирани изключителни комуникационни кампании, самостоятелно или с подкрепата на комуникационни агенции, вече постигнати успехи, удостоени с признанието на общността; политики и реализирани успехи в привличането и развитието на служители; положително развитие на публичния образ на организацията, към която принадлежат. Оценката в тази категория се повлиява от оценките на проектите, представени в другите категории на конкурса.

16.  Студентски комуникационен проект
Отличава работата на бъдещите комуникационни специалисти. В категорията може да се включат студенти по PR, реклама, маркетинг или друга подходяща специалост след втори завършен курс като представят PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект. Представеният в конкурса проект трябва да отговаря на изискването за обем, валидно за конкурсните категории за кампании.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg