БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет

100 студенти ще преминат обученията в първата година

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) започва практическа програма за обучение на студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисциплината е част от редовната програма на второкурсниците в специалност „Връзки с обществеността“.

Програмата е разработена от 8 ПР практици, членове на БДВО, които ще преподават в дисциплината, водена от проф. д-р Николай Михайлов от ФЖМК. Темите са подготвени както в съкратен вариант за задочните студенти, така и в пълния им вариант за редовни студенти, който обхваща 60 учебни часа.

Дисциплината обхваща комуникационните области: Комуникационна стратегия, Връзки с медиите и публична комуникация, Отношенията вътрешен отдел – комуникационна агенция, Управление на бранда, Управление на репутация, Организиране на събития, Кризисни комуникации, Изграждане и управление на работодателска марка. Те ще бъдат представени от практиците от БДВО Илияна Захариева, Елена Стефанова, д-р Александър Христов, Костадин Крантев, Пепи Димитрова, Анита Бедин, Даниел Киряков и Мила Миленова.

Наред с изпита, чиято оценка ще бъде отразена в дипломите за висше образование, преподавателите ще предложат и множество практически задачи и казуси, които да помогнат на бъдещите ПР-и да усвоят знанията по-бързо.

Идеята за създаване на програма с практическа насоченост за студентите от ФЖМК възниква след поредица от критични публикации за образованието във ФЖМК и професията на PR специалистите. Българското дружество за връзки с обществеността, както и членовете на организацията, изразяват подкрепата си към Факултета, като отделяйки от личното си време, ще помогнат за обогатяването на вече съществуващата програма по „Връзки с обществеността“ и ще дадат повече практически поглед върху работата на PR-a.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg