БДВО през 2018 г.

приз-702x336

Поставяме рекорди, за да можем да ги подобряваме! PR приз 2018 надмина резултатите на предходните конкурси, като в него имаше 80 проекта, представени от 60 фирми, агенции и организации. По данни от подадените заявки, в реализацията на състезаващите се проекти са участвали 254 комуникационни експерти, което прави PR Приз изключително ангажиращо за комуникационната общност състезание.
12-ият PR фестивал в страната бе посветен на дигиталната еволюция, като в работата му, освен утвърдените имена от България, се включиха и трима чуждестранни лектори, които споделиха с професионалната аудитория на фестивала световните постижения в тази сфера. В рамките на програмата се проведе за първи път комуникационен уъркшоп по метода LEGO®SERIOUS PLAY® .
В четвъртото издание на „Денят на Бернайс“ през 2018 г. (23-24 ноември) фокусирахме вниманието върху „Новите комуникационни професии“, а студентската надпревара между катедри и факултети по комуникация – „Като Бернайс“ отбеляза рекорд както по брой участващи отбори, така и по брой университети, от които са те.
Работата на БДВО в областта на повишаване на качеството и практическата насоченост на образованието по комуникации доведе до реализацията на съвместна програма с Факултета по журналистика и масова комуникация. В програмата осем PR практици обучават студентите в различни практически аспекти от професията.
С отчета за дейността на БДВО през 2018 г. можете да се запознаете на сайта на организацията.

 

1

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg