БДВО прави публичен регистър на ПР специалистите приели Етичния кодекс

Общото събрание на БДВО, което се проведе на 22.11.2014 г. в рамките на първото издание на “Денят на Бернайс 2014”, прие, като част от развитието на процесите по саморегулация на професията в страната, Дружеството да подготви публичен регистър на специалистите, приели да спазват Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Членовете на БДВО подписаха декларация, с която официално приемат да следват принципите, заложени в Кодекса, в своята работа.

Дейността на БДВО през 2015 г. ще стартира с Новогодишно парти – неформална среща на хората от професията, превърнала се в традиция през последните години и позната досега като Коледно парти. ОС прие да промени месеца на провеждане поради натоварения със събития декември.

Стартът на PR приз 2015 – поредното издание на най-стария и престижен конкурс за постижения в сферата на връзки с обществеността в България, ще бъде даден още през месец януари. PR агенции, вътрешни отдели на фирми и институции, неправителствени организации, консултанти на свободна практика и студенти ще имат на разположение повече от два месеца, за да подготвят своите проекти. Планира се церемонията по награждаването на победителите да е в традиционния за това месец май.

 Mtel PR Challenge Contest ще има своето поредно – пето издание, като и през 2015 г. ще запази формата, в който се проведе през 2014 г. Студентите, които искат да покажат своите идеи и познания, и да се състезават за платен стаж в PR  отдела на компанията, ще могат да подготвят своите проекти по зададена от Mtel тема през месец март и да ги защитят пред журито на конкурса през месец април.

Деветият PR Фестивал ще се завърне отново в обичайния за провеждането на фестивалите месец май, като програмата, участниците и конкретните дни, в които ще се проведе, трябва да бъдат обявени най-късно до средата на месец април.

Пет обучения, които да подпомогнат надграждането на професионалните знания и умения на членовете на БДВО и пиар практиците, са предвидени в приетата програма за дейността на Дружеството през 2015 г. Предстои до края на 2014 г., сред членовете на организацията, да бъде проведено проучване, което да изследва нуждите и формата на обученията и други аспекти от дейността на БДВО.

“Денят на Бернайс” ще се проведе и през 2015 г., като още от сега стана известно, че второто издание на студентския конкурс “Като Бернайс” ще бъде състезание между студенти, представители на катедрите и департаментите, които преподават “Връзки с обществеността”, а не индивидуално, както бе тази година.

В рамките на новогодишното парти през януари, членовете на БДВО, платили своя членски внос за 2015 г., ще получат своите сертификати за членство в Дружеството.

За нов двугодишен мандат бе преизбран настоящия управителен съвет в състав – д-р Александър Христов, Асен Асенов, Илиана Захариева, Мануела Дюлгерова – Тотева, Мила Миленова, Радина Ралчева и Яна Събева. В Комисията по етика, освен досегашните и членове – Елица Наумова и Милена Атанасова, бе избран Даниел Киряков.

За председател на Дружеството за 2015 г. бе избран Асен Асенов, а за 2016 г. Радина Ралчева.

Цялата прогама на БДВО за 2015 г., приета на Общото събрание на организацията можете да видите тук

 

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg