БДВО партнира на Български център за нестопанско право в рамките на лятното училище за НПО

liatno_uchilishte_arkutinoЗавърши четвъртото издание на лятното училище за НПО, организирано от Български център за нестопанско право (БНЦП) и Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП). То се  проведе от 15 до 19 юни в Аркутино. Целта на лятното училище е,  участниците в НПО училището се запознавят с основните аспекти, свързани с функционирането на неправителствените организации и да повишат своите компетентности и умения за работа.

В рамките на работната програма на училището се включи и БДВО, партньор на БНЦП, като четвъртък, 18-ти юли, по-голямата част от програмата за деня бе отредена на темите свързани с медийната и немедийната комуникация в неправителствения сектор и особеностите в нея, както и на темата за корпоративната социална отговорност и партньорството между неправителствения и корпоративен сектор при реализация и финансиране на КСО проекти. От страна на БДВО в  процеса на обучние се включиха Асен Асенов, председател на организацията и Мануела Дюлгерова-Тотева, заместник-председател на БДВО. След оживена дискусия, представителите на НПО сектора получиха и своя задача за “домашно” – да подготвят комуникационен план за своята организация до края на годината, като техните предложения ще оцени и даде обратна връзка Яна Събева, член на УС на БДВО, която отговаря за обученията и работата с неправителствения сектор в рамките на управителния съвет.

Лятното училище е единствената по рода си инициатива в България, която се занимава с подготовката на квалифицирани кадри за неправителствения сектор. Основната му целева група са млади специалисти с максимум пет години стаж в сектора. Програмата на тазгодишното издание на инициативата включваше обучения за най-важните моменти, свързани с уреждането на правния статут на неправителствените организации, правилата при мениджмънта и отчета на стопанската дейност, основните стъпки при планирането на застъпнически кампании, базовите принципи на фондонабирането и организацията на публичните комуникации и др. Освен представителите на БДВО, лектори на лятното училище бяха експерти и представители на водещи неправителствени организации сред които Итка Несръстова (Greenpeace, Чехия), социалният антрополог Харалан Александров, Деяна Костадинова, секретар на президента по социалните въпроси, младежта и спорта и др.

Лятното училище за НПО се организира със съдействието на  Фондация „Америка за България” в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО” и с подкрепата на Аурубис.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg