БДВО партнира на Български център за нестопанско право в рамките на лятното училище за НПО

0

liatno_uchilishte_arkutinoЗавърши четвъртото издание на лятното училище за НПО, организирано от Български център за нестопанско право (БНЦП) и Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП). То се  проведе от 15 до 19 юни в Аркутино. Целта на лятното училище е,  участниците в НПО училището се запознавят с основните аспекти, свързани с функционирането на неправителствените организации и да повишат своите компетентности и умения за работа.

В рамките на работната програма на училището се включи и БДВО, партньор на БНЦП, като четвъртък, 18-ти юли, по-голямата част от програмата за деня бе отредена на темите свързани с медийната и немедийната комуникация в неправителствения сектор и особеностите в нея, както и на темата за корпоративната социална отговорност и партньорството между неправителствения и корпоративен сектор при реализация и финансиране на КСО проекти. От страна на БДВО в  процеса на обучние се включиха Асен Асенов, председател на организацията и Мануела Дюлгерова-Тотева, заместник-председател на БДВО. След оживена дискусия, представителите на НПО сектора получиха и своя задача за “домашно” – да подготвят комуникационен план за своята организация до края на годината, като техните предложения ще оцени и даде обратна връзка Яна Събева, член на УС на БДВО, която отговаря за обученията и работата с неправителствения сектор в рамките на управителния съвет.

Лятното училище е единствената по рода си инициатива в България, която се занимава с подготовката на квалифицирани кадри за неправителствения сектор. Основната му целева група са млади специалисти с максимум пет години стаж в сектора. Програмата на тазгодишното издание на инициативата включваше обучения за най-важните моменти, свързани с уреждането на правния статут на неправителствените организации, правилата при мениджмънта и отчета на стопанската дейност, основните стъпки при планирането на застъпнически кампании, базовите принципи на фондонабирането и организацията на публичните комуникации и др. Освен представителите на БДВО, лектори на лятното училище бяха експерти и представители на водещи неправителствени организации сред които Итка Несръстова (Greenpeace, Чехия), социалният антрополог Харалан Александров, Деяна Костадинова, секретар на президента по социалните въпроси, младежта и спорта и др.

Лятното училище за НПО се организира със съдействието на  Фондация „Америка за България” в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО” и с подкрепата на Аурубис.

Share.

Comments are closed.