БДВО организира обучение на тема “Презентационни умения и говорене пред публика”

Цел на обучението:

Да намали честно срещаната неувереност пред публика, както и да даде ключовите умения за създаване на запомняща се публична реч или презентация.

В обучението са покрити темите за съотношението на вербалните и невербалните елементи от представянето, взаимодействие с публиката, включително ключовото умение за модериране на сесиите с въпроси и отговори и справянето с т.нар „проблемни” участници. Съществен акцент в обучението е умението за създаване на запомнящи се послания, както и основните правила за подготовка на успешна Power Point презентация, но и на други, неконвенционални методи на представяне.

Обучението е с изцяло практическа насоченост, на желаещите участници ще бъде дадена възможност да изнесат кратка презентация, която ще анализираме заедно.

Обучението е подходящо за специалисти по комуникации, предприемачи, мениджъри, които искат да подобрят презентационните си умения и способностите си за публично говорене. 

Учебни модули:

1. Публична реч – функции, видове представяне пред публика. Специфика на аудиторията, информационни потребности.

2. Комуникационни средства –  реч, презентация, интерактивни методи за представяне на информацията. Избор на правилното средство за представяне, съобразено с темата и нуждите на публиката.

3. Взаимодействие с аудиторията –  управление на времето, външен вид и облекло, вербална и невербална комуникация, контакт с очите, движение в аудиторията. Гласови качества, паузи и интонация, управление на сесията за въпроси и отговори. Справяне с проблемни участници.     

4. Презентации с Power Point – базови правила за графичния вид на презентацията. Обща продължителност, структура и съдържание на слайдовете. Технически трикове за приковаване на вниманието на публиката. Интерактивни способи за привличане на интерес – представяне на статистическа информация, графики, видео съдържание.

5. Неконвенционални способи за публична реч – демонстрация, ролева игра, представяне чрез видео или помощни материали. Нетрадиционни начини за привличане на вниманието  на публиката. 

Обучител:

C_UsersRO30000327DesktopMedia_trainingu0411u0414u0412u041Eu0420u043Eu0441u0435u043D u0411u044Au0447u0432u0430u0440u043Eu04321Росен Бъчваров

Има близо 15 годишен опит в корпоративните комуникации в публичния сектор, включително в маркетингови проекти в чужбина. Води тренинги за работа с медиите и медийни интервюта, публичното говорене и презентационни умения. Сред организациите, които ползват услугите му, са общински органи, Прокуратурата, бивши и настоящи министри, ръководители на ведомства, частни корпорации.

С образование по маркетинг от УНСС и право в  СУ „Св. Климент Охридски“, специализации в сферата на корпоративните комуникации в САЩ и Швеция Росен Бъчваров има задълбочен поглед върху медийния контекст на публичната власт и богат практически опит, включително в управлението на кризисни ситуации.

ПРОГРАМА

Обучение:  Презентационни умения

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ –   ФЖМК, зала 13

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ – 28 . 11. 2014г.   

 

Час

 

Сесия

 

Съдържание

10.00 – 10.30

 ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

 • Запознаване;
 • Мотивация /Защо провеждаме това обучение/;
 • Връзка с предишни знания и опит;
 • Определяне на очакванията;
 • Определяне на правилата за групова работа;
 • Тема на обучението. Цели и програма;
10.30 – 11.00

ГОВОРЕНЕ ПРЕД ПУБЛИКА

–         Публична реч, специфика-        Психология на представянето пред публика-       Стрес, физически белези на притеснението и  преодоляването им; –          Посланието без което не можем
11.00 – 11.30  Почивка

 

11.30 – 12.30

КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА

–          Реч, презентация, интерактивни методи за представяне на информацията;-          Избор на правилното средство за представяне, съобразено с темата и нуждите на публиката;
12.30 – 13.30 Почивка
13.30 – 15.00 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЯТА

 

–          Управление на времето;-          Външен вид и облекло;-          Вербална и невербална комуникация;-          Контакт с очите;

–          Поза, стойка, движение в аудиторията;

–          Гласови качества, паузи и интонация;

–          Управление на сесията за въпроси и отговори;

–          Справяне с проблемни участници.

15.00 – 15.15

Почивка

 
15.15 – 16.00 ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWER POINT –          Защо Power point?-          Структура и съдържание на презентацията;-          Текст vs. визуално съдържание;-          Технически трикове в Power point;

–          Опростяване на статистическа информация, видео съдържание;

16.00 – 16.15 НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ СПОСОБИ ЗА ПУБЛИЧНА РЕЧ –          Метафори и сравнения;-          Демонстрация, ролева игра;-          Участие на публиката
16.15– 16.30 ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО –          Обобщаване на учебното съдържание;-        Идеи, предложения и коментари;-       Дефиниране на бъдещи области за обучения

Цена: 70 лв. Членовете на БДВО ползват 20% отстъпка от цената. За студенти и докторанти обучаващи се в редовни форми на обучение по “Връзки с обществеността” – безплатно.

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва:

Юробанк България (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01

Основание: Такса за обучение от /име на участника/

За обучението можете да се регистрирате като попълните следната форма, местата са ограничени:

  Име

  Фамилия

  Месторабота

  Позиция

  E-mail

  Телефон за връзка

  Член ли сте на БДВО

  Данни за фактура

  Име на фирма/на физическо лице

  Булстат

  ДДС номер

  Адрес

  МОЛ

  Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

  Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

  Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

  Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

  Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

  От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

  Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

  Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

  За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg