БДВО и А1 дават старт на осмото съвместно PR предизвикателство към студенти A1 Challenge

Конкурсът дава възможност на студентите от комуникационни специалности да покажат своите възможности в задание по реален проект

A1_Challenge_2019_Poster

Стартира осмото издание на предизвикателството на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и А1 – А1 Challenge. За първа година форматът ще се проведе онлайн – поле за изява ще бъде специално създадена Facebook страница, а срокът за кандидатстване е до 10 май 2019 г. Конкурсът е насочен към всички студенти в сферата на комуникациите, рекламата и връзките с обществеността, а темите, с които могат да се включат, са две: „Как да научим баба и дядо да ползват интернет?” и „Интернет: новата детска площадка. Как да я направим полезна и безопасна?”.

Тази година конкурсът ще предизвика студентите да демонстрират не само индивидуалните си знания и умения, а и екипните, като трябва да сформират отбори, които включват от 2 до 5 участници и да запишат кратко видео (до 5 минути), в което представят своята идея за комуникационна кампания. Задължителните елементи, които трябва да присъстват в подадените материали, включват: име на отбора и представяне на екипа, избрана тема, направени проучвания, подкрепящи комуникационната стратегия, предложение за тактики, план за действие и начини за измерване на резултатите след края на кампанията.

Студентите могат да публикуват своето видео на стената на официалната страница на конкурса A1 Challenge 2019 във Facebook не по-късно от 10 май 2019 г. Всички участници ще имат възможността да покажат своите умения с реален проект пред потенциални работодатели, а отборът, събрал най-много харесвания, печели голямата награда от А1 – смартфон за всеки участник от екипа. Избраният проект ще бъде представен по време на ежегодната церемония PR Приз 2019, организирана от БДВО.

Студентите следва да са завършили минимум трети курс от своето обучение по специалност „Връзки с обществеността”, друга комуникационна специалност или да следват магистърска програма.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg