БДВО вече е организация в обществена полза

Софийски градски съд регистрира без възражения новия Устав на БДВО. Той бе приет на Общото събрание на организацията, което се проведе на 19-ти май, като част от програмата на Деветия PR Фестивал в България. Съгласно приетите решения, БДВО вече е организация, развиваща дейността си в обществена полза.

Другите новости са промененото времетраене на мандата на Управителния съвет въведеното ограничение за брой мандати, които един член на БДВО може да заема. Създадени са и два нови органа – Контролен съвет и Изпълнителен директор, който, ако бъде избран такъв, ще има правомощията да представлява дружеството юридически, съвместно или поотделно с председателя на УС.

Сред най-важните промени е и отварянето на организацията към студентите, които ще могат да бъдат приемани за асоциирани членове, както и възможността юридически лица да бъдат пълноправни членове на организацията и др.

Предстоящите действия, след съдебната регистрация, са Дружеството да бъде вписано в регистъра на Министерството на правосъдието, за неправителствените организации, извършващи дейност в обществена полза, а на годишното общо събрание в края на годината да бъде избран състава на първия Контролен съвет на организацията, който ще има пет годишен мандат и съгласно Устава ще контролира действията на Управителния съвет и финансовото състояние на БДВО.

С пълното съдържание на новия Устав на БДВО можете да се запознаете тук.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg