59301701_2097238483707056_4165218442816782336_nАсен Асенов е председател на Обществения съвет на БДВО, председател на журито на PR приз 2019.

Асен Асенов е Директор „Корпоративни комуникации” на ПОК „Доверие” с повече от 20 години опит в сферата на връзки с обществеността, корпоративни комуникации, маркетинг и реклама. Член на Управителния съвет на Българско дружество за връзки с обществеността в периода 2005 – 2016 г. и негов председател за 2007, 2008, 2014 и 2015 г.