Асен Асенов – член на Управителния съвет на БДВО, изнесе открита лекция пред студенти по ПР от ВТУ

_DSC0041Асен Асенов, член на управителния съвет на БДВО и председател на организацията за 2007, 2008, 2014 и 2015 г. се срещна със студенти от специалност „Връзки с обществеността“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Пред тях той говори на тема „Регулация и саморегулация в пиара. Роля на съсловните организации“, като постави въпроса за необходимостта от задълбочаване на процесите на саморегулация в пиар професията, възможностите на студентите да трупат опит и знания чрез членството в БДВО и участие  в организираните от дружеството събития и конкурси, като възможност за изява.  Г-н Асенов акцентира  върху това колко е важно университетите и професионалната общност да си сътрудничат, за да може студентите да получават по-добро и адекватно на изискванията на пазара образование.

Откритата лекция е част от срещите, които управителния съвет на БДВО планира с академичната и студентска общност по повод 20-годишнината от създаването на организацията.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg