Анета Алашка

0

Ani_Alashka-frontАнета Алашка е магистър по българска филология и по журналистика (СУ „Св. Климент Охридски). Специализирала е в областта на управлението на човешките ресурси и управление на проекти.
Работи в сферата на PR на НПО от 1997 г., а от 2002 г. отговаря за комуникациите на БСК.
Автор е на публикации в медиите по обществено-политически и социални теми. Има богат опит като лектор в семинарни форми на обучение в областта на публичните комуникации.
Консултант в сферата на PR на неправителствени организации. Има опит при изпълнение на проекти с европейско финансиране, в частта за комуникационните дейности.
Съучредител и член на Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността” към Съюза на българските журналисти.

Share.

Comments are closed.