XIII aкадемичен омнибус „Комуникация в условията на кризи“

Организатор Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ

19 –ти май,четвъртък

10.00 – 13.00

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората.

10.00 – 10.15

Откриване.

Встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, председател на БААК и съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността /БКВО/,ФЖМК, СУ.

10.15- 10.30

Модератор: проф. дфн. Милко Петров

Проф. дфн Иванка Мавродиева. Дигиталните

комуникации – да ги възлагаме или да ги управляваме вътрешно? /БААК, ФФ, СУ/

10.30 – 10.45

Асен Асенов. Комуникационната криза – новото нормално?  /БДВО/

10.45 – 11.00

Гл. ас. д-р Александър Христов. Проблеми в отношението ПР агенция и клиент – управление на очакванията  /БААК, БДВО, УНСС/

11.00 – 11.15

Доц. д-р Стефан Серезлиев. Клиент и комуникационна агенция – креативност по време  на кризи. /заместник председател на БААК, ФФ, ВТУ/

11.15 – 11.45

Дискусия

11.45 – 12.00

Модератор: доц. д-р Стефан Серезлиев

Доц. д-р Теодора Петрова. Медийни комуникации в условията на тероризъм. /БААК, ФЖМК, СУ/

12.00 – 12.15

Аня Павлова. Година на президентските избори. Година на голямата комуникационна депресия. /ИМАГИНЕС, съпредседател на Българската конфедерация за връзки с обществеността /БКВО/

12.15 – 12.30

Доц. д-р Георги Калагларски. Комуникацията елит-

публики: рефлексии и деформации /БААК, ВСУ, СБЖ/

12.30 – 12.45

Проф. дфн Милко Петров. Комуникационните недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност. /БААК, ФЖМК, СУ/

12.45 -13.00

Доц. д-р Чавдар Христов. Глобализация на репутационните кризи.:дигитализация и изтичане на информация. / ФЖМК, СУ/

13.00 -13.30

Заключителна дискусия.

XIII академичен омнибус се организира с медийното партньорство на електронните научни списания  „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) и с подкрепата на изворна вода RILANA® в рамките на Десетия  PR Фестивал.