Адаптиране на бизнес модела в името на устойчивото развитие

Темата за прехода от КСО към устойчиво развитие бе в основата на втория панел “ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” на Осмия PR Фестивал, който се проведе на 26 юни в хотел Хилтън, София.

В дискусията участваха PR практици от корпоративния сектор и агенции, представители на неправителствени организации, организации за управление на процесите по устойчивост, бизнеса, сред които: д-р Петър Велев – член на Управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите (ББЛФ); Марина Стефанова – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН; д-р Стефан Серезлиев – преподавател и практик в сферата на брандинга, визуалните комуникации и рекламата; Боряна Кирилова – ръководител „Комуникации“ на Българския дарителски форум; Мануела Тотева – заместник-председател на БДВО и ръководител „Комуникации“ на Аурубис България.

В своето експозе, Марина Стефанова, представи модерния поглед и световните тенденции в областта на устойчивото развитие, както и неговата неразривна връзка с бизнеса. Нейната презентация засегна ролята на организациите и добри примери за реализация на проекти за устойчиво развитие.

Д-р Велев изложи гледната точка на мениджмънта в една корпоративно устроена организация и пътищата за взимане на решения при избор на кауза, която да бъде подкрепена. По време на неговото изказване бе обсъдена и темата за ролята на комуникационния мениджър в организационната структура и значението на тази позиция при правилна преценка на спонсорски инициативи и тяхната последваща оценка – основа за устойчивото развитие на компанията. Петър Велев представи и съвсем нов проект – здравна онлайн платформа, която дава възможност на фармацевтични производители и дистрибутори да комуникират открита с пациенти и потребители на темата „здраве“.

Боряна Кирилова от Дарителския форум подчерта за важността на инвестициите в КСО проекти и ролята на компаниите, както и за нуждата от връзка между бизнес и неправителствен сектор.

В своето обобщение д-р Серезлиев, член на Управителния съвет на Българската академична асоциация по комуникации (БААК),  даде светлина и върху ролята на една на пръв поглед странична, но очевидно важна област, каквато е визуалния израз и брандинга при КСО и проекти, за устойчиво развитие. Той обърна внимание и на въпроса за позиционирането и управлението CSR в рамките на организационно управленската структура и неговото проникване в съшността на бизнеса.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg