Адаптиране на бизнес модела в името на устойчивото развитие

0

Темата за прехода от КСО към устойчиво развитие бе в основата на втория панел “ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” на Осмия PR Фестивал, който се проведе на 26 юни в хотел Хилтън, София.

В дискусията участваха PR практици от корпоративния сектор и агенции, представители на неправителствени организации, организации за управление на процесите по устойчивост, бизнеса, сред които: д-р Петър Велев – член на Управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите (ББЛФ); Марина Стефанова – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН; д-р Стефан Серезлиев – преподавател и практик в сферата на брандинга, визуалните комуникации и рекламата; Боряна Кирилова – ръководител „Комуникации“ на Българския дарителски форум; Мануела Тотева – заместник-председател на БДВО и ръководител „Комуникации“ на Аурубис България.

В своето експозе, Марина Стефанова, представи модерния поглед и световните тенденции в областта на устойчивото развитие, както и неговата неразривна връзка с бизнеса. Нейната презентация засегна ролята на организациите и добри примери за реализация на проекти за устойчиво развитие.

Д-р Велев изложи гледната точка на мениджмънта в една корпоративно устроена организация и пътищата за взимане на решения при избор на кауза, която да бъде подкрепена. По време на неговото изказване бе обсъдена и темата за ролята на комуникационния мениджър в организационната структура и значението на тази позиция при правилна преценка на спонсорски инициативи и тяхната последваща оценка – основа за устойчивото развитие на компанията. Петър Велев представи и съвсем нов проект – здравна онлайн платформа, която дава възможност на фармацевтични производители и дистрибутори да комуникират открита с пациенти и потребители на темата „здраве“.

Боряна Кирилова от Дарителския форум подчерта за важността на инвестициите в КСО проекти и ролята на компаниите, както и за нуждата от връзка между бизнес и неправителствен сектор.

В своето обобщение д-р Серезлиев, член на Управителния съвет на Българската академична асоциация по комуникации (БААК),  даде светлина и върху ролята на една на пръв поглед странична, но очевидно важна област, каквато е визуалния израз и брандинга при КСО и проекти, за устойчиво развитие. Той обърна внимание и на въпроса за позиционирането и управлението CSR в рамките на организационно управленската структура и неговото проникване в съшността на бизнеса.

 

Share.

Comments are closed.