Агенцията: Посредникът на „brand match-a”

Лора Добрева и Николай Димов от RevTag разказаха за реализираните си проекти и преодолените предизвикателства.

За провеждане на успешна инфлуенсър маркетинг кампания са необходими много съставки и преди всичко диалог. Все по-видима е нуждата от добър посредник между брандове и изпълнители, който да познава и двете страни. Изграждането на връзка с аудиторията е най-важния елемент и именно доверието печели потребителя, то създава трайни отношения с  бранда, според @RevTag.

Каква е ситуацията на пазара в България? Има брандове, които искат да ползват инфлуенсър маркетинг само защото им се струва  модерно. А това не трябва да е причината или целта. Най-важното нещо в отношенията между инфлуенсъра и бранда е да има „brand match”. Той се случва когато имаме бранд стратегия с добър подбор на инфлуенсъри, качествено съдържание, познаване на целевата аудитория и ясни цели. За да има качествена стратегия, трябва много добре да се познава бранда, каква е неговата целева аудитория.

Трябва да има ясни цели и те се определят от бранда. Могат да са популяризиране на продукт, стимулиране на продажби, директни продажби. За всяка една от тях има различни подходи, като за популяризирането е особено важна обосновката на твърдението, защо или с какво е различен този продукт.

И едва тогава може да се мине към избора на инфлуенсъри. Важно е посредникът да познава бекграунда на бранда, какви са причините да иска активиране на дигиталния диалог, какво го е провокирало да иска да работи с точно този създател. От своя страна посредникът е този, който може да предложи ефективните инфлуенсъри за кампанията. Именно този сложен процес е в основата на успешната инфлуенсър- кампания, която да доведе до желаните резултати.

Измеримите резултати са важни без значение от сферата. Те показват кое от създаденото съдържание е по-интересно, търсено и желано от аудиторията и кое може да се изключи. „С подходящ екип и експерти в различните направления работа се върши в пъти по-лесно и приятно.“, споделиха @RevTag.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg