XVII Лятна школа по PR на НБУ завърши с панел, посветен на 10-годишнината от подписването на Етичния кодекс

0

На 04.07.2015 г., в рамките на ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“, организирана от Департамент Масови комуникации на Нов български университет,  се проведе дискусия, посветена на честването на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България под надслов „Етиката в комуникациите – теория и практика на споделянето“. В панела участваха всички представители на Комисията по етика към БДВО – Милена Атанасова, Елица Наумова и Даниел Киряков, Асен Асенов – председател на БДВО и още много практици и представители на академичните среди.

Елица Наумова представи накратко Етичния кодекс, професионалните ценности и принципи в публичната комуникация, работата на Комисията по етика и нейните инициативи по повод честването, различни аспекти на етиката в комуникациите, както конкретните казуси за последната година, по които е работила Комисията. След това сподели няколко етични и неетични практики и даде поводи за размисъл и разговор защо споделянето на личен и корпоративен професионален опит в пиар професията всъщност е толкова трудно.

В дискусията бяха обсъдени няколко основни теми, като каква е формулата за успешното прилагане на теорията в практиката; достатъчен ли е сам по себе си Етичният кодекс на ПР специалистите, за да ориентира практиците, които сега навлизат в професията; какво още бихме могли да направим ние като дългогодишни специалисти – за да подобрим качеството на работата ни и професионалната среда в цялост; какви са аспектите на споделянето – конфиденциалната информация, кога преминаваме границите на етичното поведение, споделяйки; какви са ползите и вредите от споделянето; как да насърчим активното и етично споделяне.

Важен въпрос, който бе зададен по време на дискусията бе „Може ли в ПР професията да съществува етика без не-етика?“ – т.е. нуждаят ли се ПР специалистите от контрапункт, за да бъдат етични? Какви са нормите, догмите, препоръките и стандартите; кога границите се размиват. Разбира се, не бе подмината и една от най-важните теми – какви мерки можем да предприемем срещу неетичните практики, които уронват имиджа на професията. Панелът за етиката в комуникациите завърши с обсъждането на въпроса „Какво бихме искали да предадем нататък?“ и как всеки от нас може да стане по-ефективен посланик на етиката в ПР професията. Всички присъстващи в залата бяха поканени на кръглата маса, организирана във връзка с честването в деня на подписването на Кодекса – 07 юли, за да могат всички заинтересовани професионалисти да достигнат до важни изводи и решения за бъдещето на професията в България.

 

Share.

Comments are closed.