Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19

0

За планирането на адекватна на ситуацията бизнес стратегията от ключово значение е информацията за нагласите и поведението на потребителите. INTERIMAGE, с партньорството на МаркетЛинкнс, предоставят за свободно ползване проучването си „Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19“. То включва данните, техния анализ, както и възможни стратегии за поведение на комапниите и техните брандове в настоящия период.

Според проучването обществото у нас е почти единодушно, че икономическата криза е неизбежна и ще засегане всеки аспект на живота ни. Страховете се засилват от усещането за обща несигурност на ситуацията и неизвестност какви ще са последствията от предприеманите мерки. Повече от 50% от хората се страхуват от загуба на работните си места, а 47% очакват реално свиване на възнагражденията си. В този момент вече се е оформил и все повее се разпространява феноменът „отложено потребление“, който засяга както техниката – бяла и черна, така и пазара на недвижими имоти и потребителското кредитиране.

interimage 2b

Потребителят вече е по-рационален и силно ценово чувствителен, като тази тенденция ще се увеличава. Процесът на избор ще е по-дълъг и вероятно между повече предложения. Като купувачи ще останем любопитни към нови продукти, но ще се фокусираме върху практическите и възприети ползи. Въпреки прогнозите за завръщане към локалните доставчици и продукти, моделът на модерната търговия ще продължи да доминира, движен от промоции и доброто съотношение цена/качество на собствените марки. Потребителите най-общо могат да бъдат разделени на Позитивисти (18-34г.), Балансьори (35-59г.) и Максимизатори (60+), като между тях се наблюдават и отчетливи разлики в поведението.

interimage 2c

Как да реагират компаниите на промените в потребителското поведение, за да останат атрактивни за своите публики? Необходимо е повишено внимание към промоционалните оферти, тъй като носят риск от загуба на идентичност. Загубите за туризма могат да бъдат намалени чрез продаване на емоция с отложено плащане. По отношение на бързооборотните стоки се забелязва нормализиране на потреблението за основните стоки. Спадът в разходите за култура и според не означава спад в потреблението им, удачно е преминаването към онлайн формат.

Потребителите преминават към рационално взимане на решения, но е важно да се поддържа емоционална близост тях. КСО комуникацията е силен инструмент за привличане на лоялни клиенти. Изключително важно е общуването с вътрешните публики да продължи. Добрата вътрешна комуникация е предпоставка за висок морал и повишена ефективност на служителите. Истината е, че успешната комуникация след кризата ще се базира на действията на компаниите и брандовете в периода на самата криза.

Детайлна информация, както и препоръки за поведение на бизнеса, можете да намерите в проучването “Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19″.

Share.

Comments are closed.