PRактики 2017

Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

За да видите изданията от 2017 г., моля изберете връзките по-долу:

PRактики, брой 157, 29.12.2017 г.

PRактики, брой 156, 15.12.2017 г. 

PRактики, брой 155, 20.11.2017 г.

PRактики, брой 154, 16.11.2017 г.

PRактики, брой 153, 25.10.2017 г.

PRактики, брой 152, 29.09.2017 г. 

PRактики, брой 151, 08.09.2017 г.

PRактики, брой 150, 04.08.2017 г.

PRактики, брой 149, 20.07.2017 г. 

PRактики, брой 148, 03.07.2017 г.

PRактики, брой 147, 15.06.2017 г.

PRактики, брой 146, 05.05.2017 г.

PRактики, брой 145, 10.04.2017 г.

PRактики, брой 144, 24.03.2017 г.

PRактики, брой 143, 09.03.2017 г.

PRактики, брой 142, 20.02.2017 г. 

PRактики, брой 141, 03.02.2017 г.

PRактики, брой 140, 19.01.2017 г.