PRактики 2018

Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

За да видите изданията от 2018 г., моля изберете връзките по-долу:

PRaктики, брой 162, 21.04.2018 г.

PRaктики, брой 161, 31.03.2018 г.

PRaктики, брой 160, 15.03.2018 г.

PRактики, брой 159, 16.02.2018 г.

PRактики, брой 158, 19.01.2018 г.