PRактики 2017

Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

За да видите изданията от 2017 г., моля изберете връзките по-долу:

PRактики, брой 145, 10.04.2017 г.

PRактики, брой 144, 24.03.2017 г.

PRактики, брой 143, 09.03.2017 г.

PRактики, брой 142, 20.02.2017 г. 

PRактики, брой 141, 03.02.2017 г.

PRактики, брой 140, 19.01.2017 г.