Mtel Challenge

Mtel Challenge  е студентски конкурс в сферата на връзки с обществеността, създаден по идея и инициатива на БДВО. Още  първото  издание на конкурса се реализира съвместно  с Мтел. Пилотното издание се провежда през 2011 г. Тогава в конкурса участват млади PR практици, които се състезават за възможността да реализират свой проект, финансиран от Мтел. От следващата година в конкурса участват вече и студенти, а от 2012 е само за студенти. Форматът стартира като  ”блиц конкурс” – кандидатите се явяват и в рамките на един ден получават заданието, разработват проекта и го защитават, а през 2014 година вече се провежда под формата на конкурс, при който студентите  имат възможност да работят около месец по предварително зададен проект от Мтел, а до публична защита и борба за наградата се допускат най-добрите проекти след предварително пресяване. До 2014 г. конкурса се провежда в рамките на ежегодния PR фестивал, организиран от БДВО, като през последните две години с оглед и на промяната на регламента, авторитета и вече утвърдената марка на конкурса, той е изведен като самостоятелно събитие в програмата на БДВО. През 2015 г. публичното представяне на студентските проекти ще се състои на 27 април, като студентите ще имат месец време да разработят своите идеи във връзка с отбелязването на 20-годишнината на Мтел, каквото е заданието на конкурса. Победителят в тазгодишното издание ще получи като награда мобилно устройство и възможност да участва в организацията на 20-годишнината на Мтел, реализирайки  проекта, с който е спечелил.